Dofinansowania do konferencji 1. edycja 2020

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

Zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.

Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. YApplications should be delivered via the form available here.

Maximum founding amount and accounting rules has changed. More details can be found in the Regulations (EN version soon).