Dzień doktoranta PG, czyli warsztaty i szkolenia dla doktorantów!

Dzień doktoranta PG odbędzie się 10 grudnia 2016 w Centrum Nanotechnologii A

W programie:

  • Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców” 
  • Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko” 
  • Warsztat "Preludium  12: Grantopisanie"  
  • Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów

Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde). Zapisy są prowadzone za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Harmonogram Dnia Doktoranta:

9:00 Rozpoczęcie szkoleń

12:00 Przerwa

12:30 Prezentacja 

13:00 Rozpoczęcie warsztatu; dalszy ciag szkoleń

16:00 Zakończenie

 Szczegóły dot. szkoleń i warsztatów:

Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców (6 godzin)
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności sprawnej realizacji wystąpień
publicznych, prezentacji, odczytów itp.

Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko (6 godzin)
Przeniesienie z biznesu na uczelnię zwinnych praktyk projektowych w zakresie
efektywnego prowadzenia spotkań, komunikacji, projektów; zajęcia warsztatowe mające
na celu nabycie umiejętności stosowania w/w praktyk w projektach (także badawczych),
w tym technik wizualizacji w komunikowaniu zespołowi postępów pracy i reagowania na
zmiany.

"Preludium  12: Grantopisanie" 
Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 12. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10.