Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących

Zapraszamy na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej.  

Termin: od dn. 25 do dn. 29 czerwca br.

Uczestnictwo w 15 godz. wykładzie umożliwia uzyskanie 2 punktów ECTS

Tematy wykładów:

Modernism in Turkey: the contribution of the German-Area Architects >>>

Fredholm Operators and Spectral Flow >>>

Electromechanical energy conversion >>>

Characterisation of natural and technical materials at micro- and macro-scale >>>

 

Zapisy na wybrane zajęcia >>>

 

Więcej informacji: sylwia.sarniak@pg.edu.pl