Jaskółki przedsiębiorczości 2017

Rusza kolejna edycja konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości’

Jeśli masz pomysł na biznes to właśnie ten konkurs skierowany jest do Ciebie!

Pomysły można zgłaszać w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę. Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes.
Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • innowacyjność                                               
 • strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
 • strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
 • zaspokojenie potrzeb rynkowych                                            

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja br.:

 • drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
 • dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, al. Zwycięstwa 27, pok. nr 20, I piętro.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego,
 • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),
 • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje będą  oceniane przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

I miejsce: 5 000 zł

II miejsce: 3 000 zł

III miejsce: 2 000 zł

Najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym:

 • ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania
 • sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe
 • wsparcie w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu

Więcej informacji na temat konkursu: http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki

Czekamy na Twoje zgłoszenie!