Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach 13.00-14.00.

Po tym terminie zostanie dokonany rozdział pokojów na wakacje.

Wniosek do pobrania <tu>. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego. 

Aby złożyć wniosek w czyimś imieniu konieczne jest posiadanie upoważnienia <tu> od tej osoby.