Stypendia z funduszu stypendialnego

Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyzurów).

Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG.

Do pobierania stypendiów z funduszu uprawnieni są tylko doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich.
Dyżury pełnią studenci - członkowie komisji, przyjmowane są także wnioski doktorantów. Specjalny dyżur dla doktorantów będzie w środę, 16.10 w godz. 8-10 i 12.20-13.30.