Trwa pierwsza edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

Od 8 do 22 marca potrwa pierwsza edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej).

 

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:01 08.03.2018 do 23:59 22.03.2018).

 

Wymagane informacje:

  • Numer indeksu
  • Imię i nazwisko
  • Studium doktoranckie oraz rok studiów
  • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
  • Wysokość opłaty konferencyjnej
  • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

Opcjonalnie:

  • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 
  • Zaproszenie na konferencję

 

Przepraszamy za opóźnienie w ogłoszeniu edycji względem harmonogramu, termin składania podań został odpowiednio wydłużony.

Załączone pliki

  • Regulamin

  • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.