Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (i nie tylko)

W związku z obawami i wątrpliwościami doktorantów wyjaśniamy:

  • Termin umożenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r.
  • Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać z niej.
  • Doktoranci czwartego roku nie powinni mieć trudności z uzyskaniem przedłużenia studiów.
  • Szczegóły przyznawania miejsc w akademiku na lato będą ustalane niebawem.

In connection with different doubts of doctoral students please find the following:

  • The redemption deadline for the unfinished PhD awarding procedures has been extended to 31 December 2022.
  • Since 18 April, there is a possibility of conducting thesis' defences and other procedures remotely. Councils of scientific disciplines should know about this possibility and use it when necessary.
  • 4th yaer doctoral students shouldn't have difficulties with obtainig an extention of their studies.
  • Details regarding grantinf places in a dormitory for summer will be determined soon.