V etap przydzielania miejsc w akademiku

[PL]

Informujemy, iż na kontach w mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc.


[EN]

Rooms in dormitories:

We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your mojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.