V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse -Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego  serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse -Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

 

Konferencja odbędzie się 22-23  maja 2018r. w Opolu, na terenie PMWSZ

 

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

 

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych oraz zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych.

 

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć  naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym.

 

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni/ Medical Science Pulse w latach 2014-2017, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym m.in. warsztaty dotyczące opracowania  projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych czy analiz statystycznych wyników badań ilościowych. 

 

Specjalnie do młodych naukowców adresowana jest część plakatowa i moduł Master Class umożliwiający w sposób czynny prezentację planów badawczych i dyskusję w przyjaznym i  profesjonalnym gronie badaczy z całego świata.

 

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 31 marca 2018r.

 

Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny V MK MSP  PMWSZ w Opolu

Kontakt:

Bożena Ratajczak

774423546

ratajczakb@wsm.opole.pl