Wybory Elektorów

Zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w wyborach elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów(UKE) i Wydziałowych Kolegiów Elektorskich(WKE).

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Politechniki Gdańskiej.

Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do UKE i WKE.

Informacje dla wyborców

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

 

Zebranie wyborcze odbędzie się

w środę 24.02.2016 r.

w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 18:00

w sali 407/408 w budynku OiO

 

Jeśli, zajdzie taka potrzeba,
Uzupełniajace Zebranie wyborcze odbędzie się

w piątek 26.02.2016 r.

w godzinach od 15:00 do 17:00

w sali 407/408 w budynku OiO

 

Informacje dla kandydatów

Kandydatury należy zgłosić w poniedziałek (22.02.2016r.) od 12:00 do 15:00 w sali 407/408 w budynku OiO.

TERMINARZ WYBORÓW  NA KADENCJE 2016/2020

22.02.2016

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

24.02.2016

Zebranie wyborcze

24.02.2016

Ogłoszenie wyników Zebrania wyborczego

26.02.2016

Uzupełniajace zebranie wyborcze

26.02.2016

Ogłoszenie wyników uzupełniajacego zebrania wyborczego