Wybory Elektorów - wyniki

Elektorem w UKE został Mateusz Woźniak

Elektorami w WKE zostali:

  • Arch - Piotr Smolnicki
  • EiA - Piotr Hirsch
  • ETI - Marek Tatara
  • Chem - Mateusz Woźniak i Maria Rybarczyk
  • FTiMS - Krzysztof Zagórski
  • ILiŚ - Mikołaj Binczyk
  • Mech - Sommer Sławomir
  • OiO - Jacek Frost
  • ZiE - Emilia Nagucka