Wybory przedstawicieli doktorantów do URD oraz RW

Szanowni Doktoranci!

Zebranie wyborcze w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów i w wyborach przedstawicieli do
Rad Wydziałów odbędzie się 17 października 2018 roku w godzinach 8.00-10.00 oraz 15.30-17.00
w sali 203, budynek Bratniak.

Serdecznie zapraszamy do kandydowania oraz przyjścia na wybory!

W załaczeniu ogłoszenie o wyborach.

Załączone pliki