Wybory Uzupełniające do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów

 • Komisja Wyborcza oglasza wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną 2015/2016. Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do SDPG oraz RW.

  Pozostałe do obsadzenia wakaty:

  • 1 miejsce w Radzie Wydziału Mechanicznego
  • 1 miejsce w Radzie Wydziału Architektury
  • 5 miejsc w URD z Środowiskowego Studium przy WILiŚ
  • 3 miejsca w URD z Środowiskowego Studium przy WMech
  • 4 miejsca w URD z Wydziału Chemicznego
  • miejsca w URD z Wydziału EiA
  • miejsce w URD  z Wydziału ZiE

  Informacje dla wyborców

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

  Głosowanie odbędzie się

  w poniedziałek 30.11.2015

  w godzinach od 11:00 do 13:00

  w sali 407/408 w budynku OiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Na wstępie czym zajmuje się Uczelniana Rada Doktorantów (URD).
  Jest to klasyczny organ uchwałodawczy, wytycza kierunek działań samorządu, opiniuje i akceptuje regulaminy studiów i stypendiów, akceptuje plany studiów, powołuje z pośród siebie Zarząd z Przewodniczącym Samorzadu na czele, wyznacza przedstawicieli samorządu do uczelnianych, wydziałowych i samorządowych komisji.

  Od członka URD wymagana jest aktywność. Minimum to obecność na jednym spotkaniu w miesiącu.

  Ważne jeśli chcesz działać w konkretnym obszarze działalności samorządu typu w kulturze,  komisji socjalnej, czy chcesz organizować konferencję BioTech nie musisz zapisywać się do URD.

  Kandydatury należy zgłaszać do 29.11.2015 przez formularz.

  Dodatkowo kandydaci zobowiązani są do złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego ich chęć do kandydowania.
  Oswiadczenia te należy dostarczyć do 29.11.2015 do Piotra Budzisz pokój 111 Gmach Główny lub do sekretariatu katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych na FTiMS pokój 109a GG lub przesłać skan na adres piotr.budzisz@pg.gda.pl.

  TERMINARZ WYBORÓW DO SDPG ORAZ RW NA KADENCJE 2014/2015

  do 29.11.2015

  ZGŁASZANIE KANDYDATUR

  do 29.11.2015

  DOSTARCZENIE PISEMNEJ ZGODY NA KANDYDOWANIE

  30.11.2015

  GŁOSOWANIE

  do 1.12.2015

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW