Wybory uzupełniające do URD i RW WOiO

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

z dnia 03.03.2017 

o terminie zebrania wyborczego

 

W dnia 10 marca 2017r w godzinach od 8:00 do 09:30 oraz od 15:30 do 17:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie się zebranie wyborcze, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające przedstawicieli uczestników Studiów Doktoranckich do Rad Wydziałów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2016/2017.

 

Wakaty do obsadzenia w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

  • 3 z WCh
  • 2 z WEiA
  • 2 z WILiŚ
  • 4 z ŚSD przy WM
  • 1 z WZiE

Wakaty w Radach Wydziałów

  • 1 na WOiO

 

Informacje dla wyborców

 

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

Głosowanie odbędzie się

w piątek 10.03.2017

w godzinach od 8:00 do 09:30 i od 15:30 do 17:00

w sali 407/408 budynku WOiO

 

Informacje dla kandydatów

Kandydatury należy zgłaszać do 09.03.2017r. na adres e-mail: sdpg@pg.gda.pl podając:

  1. Nazwisko i imię;
  2. Wydział;
  3. Rok studiów doktoranckich;
  4. Informację o kandydowaniu do odpowiedniej Rady Wydziału i/lub Uczelnianej Rady Doktorantów.