Wyniki 3 edycji dofinansowań

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszystkie wnioski zostaly zaakceptowane. Lista w załączniku.

Załączone pliki