Wyniki dofinansowań do konferencji

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem, kwoty dofinansowania do konferencji krajowych ograniczono do 500 PLN.

All applications have been granted co-funding. According to the Regulations, in case of national conferences, founding amonuts have been limited to 500 PLN.