Wyniki II edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

Rozstrzygnięta została II edycja programu dofinansowań.

Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

Informacje dotyczące rozliczania konferencji można znaleźć pod tym LINKIEM, jednak ze względu na okres urlopowy rozliczenie może być utrudnione. 

Wyniki II edycji programu dofinansowań wyjazdów na konferencje