Wyniki III edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

 • Rozstrzygnięta została III edycja programu dofinansowań.

  Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

  Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

  W przypadku osób które chcą, by dofinansowanie zostało opłacone przelewem;
  proszę wysłać maila na adres sdpg[at]pg.gda.pl, z podanym terminem płatności (nie zwlekać, realizacja przelewu może w skrajnym przypadku trwać ponad tydzień) oraz następującymi informacjami:

  Kwota i waluta (w przypadku gdy kwota dofinansowania nie pokrywa w całości opłaty konferencyjnej,
  możliwe jest opłacenie jednej faktury z kilku źródeł politechnicznych, np. środków Wydziału, dział finansowy Wydziału musi się porozumieć z Działem Spraw Studenckich)
  Beneficjent
  Numer konta
  Nazwa banku
  Kod Swift/IBAN/inne międzynarodowe kody bankowe potrzebne do realizacji płatności (tylko dla przelewów zagranicznych)
  adres banku
  Tytuł przelewu

  W przypadku osób które otrzymały dofinansowanie udziału w konferencji która już się odbyła: w celu otrzymania dofinansowania odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia listy rankingowej.

  Faktura potrzebna do rozliczenia dofinansowania powinna być wystawiona na następujące dane:

  Politechnika Gdańska
  Dział Spraw Studenckich
  ul. G.Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk

  Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od powrotu z konferencji.

Załączone pliki