Wyniki wyborów do URD i RW

Przedstawiamy wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad wydziałów po dwóch terminach głosowania:

wydział wybory do URD wybory do RW
Architektury

brak kandydatów

4 wakaty

Agnieszka Szuta
 
Chemiczny

Małgorzata Rudnicka

8 wakatów

Hubert Byliński

Małgorzata Rudnicka

1 wakat

ETI

Marta Dmitrzak

Marta Stefaniak

Szymon Zaporowski

1 wakat

Bartłomiej Dec

Michał Rycewicz

Szymon Zaporowski

EiA

Agnieszka Mikołajczyk

Szymon Potrykus

Agnieszka Mikołajczyk
FTiMS

Bartosz Trawiński

1 wakat

Piotr Winiarz
ILiŚ

Paweł Wielgat

Tomasz Zybała

2 wakaty

Pawel Wielgat

Mechaniczny

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

Maciej Fabrykiewicz

Marcin Wekwejt

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

OiO

brak kandydatów

1 wakat

Krzysztof Wołoszyk
ZiE

Paulina Dębniak

Agnieszka Firgolska

1 wakat

Paulina Dębniak

Piotr Kasprzak

Zgodnie z Regulaminem Samorządu, na nieobsadzone miejsca w URD nie będą już przeprowadzone wybory.