Wyniki wyborów uzupełniających

Do Rady Wydziału FTiMS został wybrany Wojciech Korzeniewski.

Do Rady Wydziału Mechanicznego zostal wybrany Marcin Wekwejt.

Do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Mariusz Furmanek.