Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do Rad Wydziałów kadencji 2016/2017

Protokoły z wyborów zostaną dostarczone na Wydziały po zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą oraz Komisję Skrutacyjną. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Chemicznego  zostali wybrani:

  • Mateusz Woźniak
  • Emil Szepiński
  • Anna Ordyszewska

 

Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostali wybrani:

  • Mateusz Ficek
  • Katarzyna Karpienko
  • Marek Tatara

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki został wybrany Emilian Piesik.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej został wybrany Piotr Winiarz.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska została wybrana Beata Zima.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Architektury  została wybrana Anna Półtorzycka (Łopacka).

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Mechanicznego  został wybrany Piotr Andrzejewski.

 

Ze względu na nieobecność uprawnionych do głosowania doktorantów na zebraniu wyborczym, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa nie wybrano.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii, dnia 23.09.2016, został wybrany Paweł Szmagliński.