Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do URD kadencji 2016/2017

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Anna Ordyszewska
 • Paulina Parcheta
 • Maria Rybarczyk
 • Mateusz Woźniak

Ze względu na brak kandydatów, 3 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Chemicznego w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Jan Cychnerski
 • Mateusz Ficek
 • Adam Korzeniewski
 • Marek Tatara

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD  został wybrany Emilian Piesik.

Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automaty w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

 • Kacper Dzierzgowski
 • Piotr Kupracz
 • Krzysztof Zagórski

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Wiszniewski
 • Paweł Wielgat
 • Beata Zima

Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Inżynierii Lądowej i Środowiska w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

 • Hanna Olbracht-Prondzyńska
 • Igor Szóstakowski
 • Anna Półtorzycka (Łopacka)

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielem doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Piotr Andrzejewski.

 Ze względu na brak kandydatów, 4 mandaty dla przedstawicieli ŚSD Mech w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

W wyborach które odbyły się 23.09.2016 przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Emilia Nagucka
 • Wioletta Kukier
 • Paweł Szmagliński
 • Kamila Krzyżanowska