Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do URD kadencji 2016/2017

 • Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Anna Kuczyńska-Łażewska
  • Anna Ordyszewska
  • Paulina Parcheta
  • Maria Rybarczyk
  • Mateusz Woźniak

  Ze względu na brak kandydatów, 3 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Chemicznego w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Tomasz Chludziński
  • Jan Cychnerski
  • Mateusz Ficek
  • Adam Korzeniewski
  • Marek Tatara

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD  został wybrany Emilian Piesik.

  Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automaty w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

  • Kacper Dzierzgowski
  • Piotr Kupracz
  • Krzysztof Zagórski

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

  • Natalia Gietka
  • Mateusz Wiszniewski
  • Paweł Wielgat
  • Beata Zima

  Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Inżynierii Lądowej i Środowiska w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

  • Hanna Olbracht-Prondzyńska
  • Igor Szóstakowski
  • Anna Półtorzycka (Łopacka)

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielem doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Piotr Andrzejewski.

   Ze względu na brak kandydatów, 4 mandaty dla przedstawicieli ŚSD Mech w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

   

  W wyborach które odbyły się 23.09.2016 przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Emilia Nagucka
  • Wioletta Kukier
  • Paweł Szmagliński
  • Kamila Krzyżanowska