Wyniki wybory do Kolegium Elektorów

Wyniki wyborów przedstawiciela doktorantów w UKE:

  • mgr inż. Aleksander Mroziński: 3
  • mgr inż. Szymon Zaporowski: 14

Elektorem został Szymon Zaporowski.

Results of the election od doctoral students representative to the Colledge if Electors:

  • mgr inż. Aleksander Mroziński: 3
  • mgr inż. Szymon Zaporowski: 14

 Szymon Zaporowski became the elector.