Zaakceptowano regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej!

 • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
  i doktorantom Politechniki Gdańskiej został zaakceptowany przez Rektora.

  W związku z opóźnieniem w akceptacji regulaminu, składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach 17-21.10.2016. Wynika to wprost z wymogów ustawowych, na które SDPG nie ma wpływu.

  Szczegółowe terminy dyżurów komisji ds. socjalnych zostaną podane w najbliższy weekend, 15-16.10.2016.

  AKTUALIZACJA: Nowy regulamin zawiera pewne bardzo dyskusyjne zapisy, między innymi zapis o równocenności publikacji z list A, B i C do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. Trwają działania ze strony SDPG mające na celu szybką modyfikację nowego regulaminu, o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

  Aktualizacja 2: Udało się przywrócić brzmienie regulaminu różnicujący punktację czasopism z list A, B i C.

Załączone pliki