Akademik doktorancki - informacje

Doktoranci na PG mają prawo do zamieszkania w akademiku doktoranckim ("domu doktoranta") DS12, znajdującym się na osiedlu akademików przy ul. Traugutta. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, większość w łącznikach 2-pokojowych z łazienką i aneksem kuchennym z lodówką. Więcej ogólnych informacji o akademiku tutaj.

Opłaty należy wnosić do 20 dnia danego miesiąca (doktoranci) lub 10 (pozostali mieszkańcy). W trakcie roku akademickigo opłaty obliczane są automatycznie w moja.pg - płatne przelewem na indywidualne konto. W trakcie wakacji płatność tylko gotówką w kasie akademika.

O akademik ubiegać się mogą doktoranci wraz z małżonkiem i dziećmi. Za zgodą rektora mogą mieszkać również partnerzy doktorantów.
Ponadto informujemy, że z związku z corocznym problemem zbyt dużej liczby osób składających podania o miejsce w stosunku do liczby miejsc, dopiero po publikacji wyników „Akcji Lato” oraz po zakończeniu V etapu (koniec września) w przypadku przyznawania miejsc na kolejny rok akademicki, wolne miejsca będą przydzielane osobom, takim jak:
- doktorantom z innych Uczelni przyjeżdzającym na staż/wymianę,
- studentom (w przypadku, gdy studentowi Politechniki Gdańskiej przyznano inny Dom Studencki i uzyskał zgodę na przeniesienie do Domu Studenckiego nr 12),
- młodym pracownikom Politechniki Gdańskiej, którym nie mija okres 2 lat po uzyskaniu tytułu doktora,
- pozostałym pracownikom, których dotychczasowe i przyszłe zamieszkanie w DS 12 nie przekracza 2 lat.
Więcej informacji dla niestudentów jest tutaj.

Doktorant wniosek o DS składa do Komisji ds. socjalnych podczas dyżurów.

Terminarz (komunikat Prorektora) jest tutaj.

Akademik dal doktorantów/Dormitory for doctoral students

Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami.

  1. Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września.
  2. Pozostali doktoranci mogą składać wnioski o miejsce na wakacje od 12 do 16 czerwca. Zdjęcie lub skan wniosku należy wysłać na rm.ds12@pg.edu.pl. Wiadomość należy wysłać z konta w domenie PG.
  3. Wnioski o miejsca na rok 2020/2021 należy składać od 12 do 23 czerwca przez MojaPG, moduł Stypendia.
  4. Doktoranci przyjęci w rekrutacji na rok 2020/2021 będa mogli składać wnioski od 13 do 20 października.

Information about places in Dormitory No. 12 for PhD students is now available. An ordinance changing the rules for the allocation of places (PL) has been introduced and a schedule of the allocation procedures (PL) has been published.

  1. PhD students who currently stay in the Dormitory 12 have the right to reside until the end of September.
  2. Other doctoral students may apply for a place for holidays from 12 to 16 June. A photo or scan of the application form should be sent to rm.ds12@pg.edu.pl. The message should be sent from an account in the PG domain.
  3. Applications for places for academic year 2020/2021 should be submitted from 12 to 23 June by MojaPG, the Scholarships module.
  4. PhD students recruited for a.y. 2020/2021 will be able to apply from 13 to 20 October.
 More information is available at the Students Affairs Office website.