III edycja dofinansowań do konferencji 2021

[PL]

Do 22 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny tutaj.

UWAGA: Wszystkie potrzebne pliki (zaproszenie na konferencję, potwierdzenie o braku finansowania z innych źródeł) prosimy wysłać na adres sdpg@pg.edu.pl.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 30 lipca.

Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj.

Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu.


[EN]

Until July 22nd, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here (active form July 8th).

ATTENTION: All necessary files (invitation to the conference, confirmation of the lack of financing from other sources) should be sent to the address sdpg@pg.edu.pl.
Results will be announced on July 23th. Due to the large number of applications, results will be announced not later than on July 30.

Regulations of the conference funding can be found here.

Due to the epidemic state, applications for all 2021 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.


Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. 
All applications have been granted co-funding. 


II edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja.
 Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>> Regulamin <<<
 Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu.

Until May 12, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here. Competition results will be announced on May 13.

Due to the large number of applications, results will be announced on May 18.
Regulations of the conference funding can be found here >>> Regulations (EN version) <<< 
 Due to the epidemic state, applications for all 2021 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.

Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. 

All applications have been granted co-funding. 


I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca.

 Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>> Regulamin <<<
 Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej niż trzy miesiące temu.

Until March 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here. Competition results will be announced on March 29.

Regulations of the conference funding can be found here >>> Regulations (EN version) <<< 
 Due to the epidemic state, applications for all 2021 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.

IV edycja dofinansowań do konferencji

Do 3 października można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

W 2020 r. zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.
Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześniej, niż trzy miesiące temu.

Until October 3, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here.

Maximum funding amount and accounting rules have changed in 2020. More details can be found in the Regulations (EN version).
Due to the epidemic state, applications for all 2020 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.

III edycja dofinansowań do konferencji

Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

W 2020 r. zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.
Ze wzglęđdu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześnie, niż trzy miesiące temu.

Until July 26, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here.

Maximum funding amount and accounting rules have changed in 2020. More details can be found in the Regulations (EN version).
Due to the epidemic state, applications for all 2020 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.

II edycja dofinansowań do konferencji

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

W 2020 r. zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.
Ze wzglęđdu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się wcześnie, niż trzy miesiące temu.

Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. Applications should be delivered via the form available here.

Maximum funding amount and accounting rules have changed in 2020. More details can be found in the Regulations (EN version).
Due to the epidemic state, applications for all 2020 conferences may be submitted. Also those that took place earlier than three months ago.

Wyniki dofinansowań do konferencji

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem, kwoty dofinansowania do konferencji krajowych ograniczono do 500 PLN.

All applications have been granted co-funding. According to the Regulations, in case of national conferences, founding amonuts have been limited to 500 PLN.


Dofinansowania do konferencji 1. edycja 2020

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

Zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.

Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. YApplications should be delivered via the form available here.

Maximum founding amount and accounting rules has changed. More details can be found in the Regulations (EN version soon).

 


Wyniki 3 edycji dofinansowań

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszystkie wnioski zostaly zaakceptowane. Lista w załączniku.

Załączone pliki


III edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku.

Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 06.10.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference. The conference should take place in 2019.

Founds will be taken from cofoundings granted earlier and not spent, therefore the amount of cofoundings may be limited.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 06.10.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

 


Lista rankinowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji.

The rank list of the 2nd edition of the co-founding programme is atteched below.

Załączone pliki


Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja.

A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8.

Załączone pliki


Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej.

W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference.

Conferences taking place from May to September are financed in this edition.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 19.04.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

Załączone pliki


Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego.

Załączone pliki


Wyniki IV edycji dofinansowań

Przedstawiamy wyniki 4 edycji dofinansowań do wyjazdów na konferencje. Wszyscy chętni otrzymali difinansowanie.

Załączone pliki


Finalna lista rankingowa konferencje III ed. 2018

Pobierz

Trwa trzecia edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

Od 6 do 20 września potrwa trzecia edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Jest to ostatnia edycja w tym roku kalendarzowym.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:00 6.09.2018 do 23:59 20.09.2018).

 

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Studium doktoranckie oraz rok studiów
 • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 
 • Zaproszenie na konferencję

 

Przepraszamy za opóźnienie w ogłoszeniu edycji względem harmonogramu, termin składania podań został odpowiednio wydłużony.

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Dofinansowania konferencji naukowych - Harmonogram edycji 2018

 

Edycja Termin
1 05.03-18.03
2 07.05-20.05
3 03.09-16.09

 

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.