Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻURY na składanie wniosków o DS dla pierwszorocznych doktorantów

16.09. 15:00-15:45

17.09. 15:00-15:45

18.09. 15:00-15:45

19.09 17:45-18:30

20.09 16:45-17:30