Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻURY:

04.04 15:00-16:00

09.04 15.00-16.00

16.04 15.00-16.00

25.04 10.00-11.00