Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

16.10.2017  15:15 - 16:00

17.10.2017  16:15 - 17:00

18.10.2017  15:45 - 16:30

19.10.2017  15:15 - 16:00

20.10.2017  15:15 - 16:00