Pomoc materialna - informacje

Od roku akademickiego 2017/2018 zmienia się tryb składania wniosków o pomoc materialną. Aby ją uzyskać należy wygenerować odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu MojaPG, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na wyznaczonym dyżurze Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów (ale nie Wydziałowej Komisji Stypendialnej - ta zajmuje się tylko sprawami studentów!).

 

Najaktualniejsze szczegółowe informacje są dostępnie na stronie Działu Spraw Studenckich.

 

Stypendium socjalne

Zasady przyznawania stypendium socjalnego przedstawiono w regulaminie pomocy materialnej.

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Zasady przyznawania stypendium dla doktorantów wykazujących stopień niepełnosprawności dostępny w regulaminie pomocy materialnej.

Zapomoga losowa

Zasady przyznawania zapomóg losowych dla doktorantów dostępne w regulaminie pomocy materialnej.

  • zapomoga losowa z tytułu leczenia stomatologicznego lub zakupu okularów korekcyjnych przyznawana będzie po przedstawieniu sytuacji materialnej oraz na podstawie rachunku wystawionego na imię i nazwisko doktoranta składającego wniosek
  • Wniosek o zapomogę można złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które Doktorant powołuje się we wniosku.