Inne stypendia i granty na PG

Poniższymi stypendiami nie zajmuje się Samorząd Doktorantów. Samorząd nie jest w stanie udzielać informacji na ich temat, gdyż nie ma takich kompetencji ani wiedzy. Pytania najlepiej kierować bezpośrednio do osób za stypendia i programy odpowiedzialnych.
  • stypendium doktoranckie - ustawowe stypendium dla doktorantów. Zasady ustalane są oddzielnie dla każdego studium doktoranckiego. Dla doktorantów pierwszego roku często niedostępne. Od 1300 do 1500 zł miesięcznie. Więcej informacji na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.
  • stypendium projakościowe - stypendium z dotacji projakościowej. Zasady prawie identyczne jak przy stypendium doktoranckim. Informacje na stronach poszczególnych studiów doktoranckich. Około 900 zł miesięcznie.
  • InterPhD, AdvancedPhD - programy stypendiów, wykładów i wyjazdów zagranicznych, kończące się w 2015 roku. Programy działają na większości studiów doktoranckich. W ramach programów możliwe jest uczestniczenie w wykładach i warsztatach zaproszonych prelegentów (głównie zagranicznych). Możliwe są również wyjazdy zagraniczne z atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Ponadto przyznawane są wysokie stypendia (nawet do ponad 3000 zł miesięcznie). Więcej informacji na stronie projektu InterPhD oraz AdvancedPhD.

Konkurs Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5


Do 25 czerwca  trwa nabór na  stypendia zadaniowe dla doktorantów  będących uczestnikami studiów  stacjonarnych , wypłacane w ramach projektu  "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej ". Stypendia przeznaczone są na...

Stypendia Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

Trwa konkurs   na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej. ...

Stypendia Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 20176/2018


Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich...

Jaskółki Jaskółki przedsiębiorczości 2017

Jaskółki przedsiębiorczości 2017

Rusza kolejna edycja konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości’ Jeśli masz pomysł na biznes to właśnie ten...

Jaskółki Jaskółki przedsiębiorczości 2016

Jaskółki przedsiębiorczości 2016

    Masz pomysł na biznes? Zgłoś go do konkursu i wygraj gotówkę   Trwają zgłoszenia do konkursu...

Nowy Nowy regulamin stypedniów doktoranckich i projakościowych


Szanowni Państwo, w dniu 2 października 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora 26-2015 ws regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań...