Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

DYŻUR:

5.03.2018  15:15-16.00

13.03.2018 10.00-10.45

21.03.2018 16.15-17.00

28.03.2018 11.15-12.00

 

Jak dostać miejsce w domu doktoranta DS12?

Aby otrzymać miejsce w DS12 należy złożyć odpowiednie podanie w odpowiedniej komisji w odpowiednim terminie. W zależności od pory roku akademickiego, procedura różni się - szczegóły poniżej.

O akademik w pierwszej kolejności ubiegać się mogą doktoranci PG wraz z małżonkiem i dziećmi. W przypadku wystarczającej liczby miejsc, rektor może wyrazić zgodę również na zamieszkanie innych osób, m.in. partnerów doktorantów, pracowników PG, studentów ostatnich lat studiów itp. W dotychczas zawsze miejsc wystarczało z nawiązką, więc ze zgodą również nie powinno być problemów.

Ponadto aby móc się wprowadzić, należy opłacić kaucję zwrotną poprzez system moja.pg. Kaucja jest zwracana po wyprowadzeniu się z akademika bez szkód. Kaucja przepada jeśli otrzymasz miejsce, ale się nie zameldujesz w akademiku! (wiele osób rezerwowało sobie miejsca w akademiku "na wszelki wypadek", po czym nie wprowadzali się, przez co miejsca się marnowały...) Kaucji nie trzeba płacić za każdym razem jak się dostaje miejsce w akademiku - wystarczy zapłacić raz, a później można ją "przedłużać" na kolejne okresy zamieszkania (o ile nie zostanie odebrana ani zwrócona).

W poniższych akapitach podane są ogólne informacje o procedurze.

Dokładne terminy na dany rok podawane są oddzielnie na dole tej strony!

Akademik na cały rok akademicki

Akademik na rok akademicki przyznawany jest z wyprzedzeniem. Akademik przysługuje od początku roku akademickiego (zwykle wprowadzić można się już sporo wcześniej - pytać administracji akademika) do okolic końca sesji letniej. Aby mieszkać w akademiku przez wakacje, należy złożyć osobny wniosek w maju kolejnego roku (opisane poniżej).

Pierwsza tura rozdziału miejsc odbywa się w lipcu. Wtedy to należy złożyć wniosek (kliknij aby ściągnąć) do Komisji Socjalnej Samorządu Doktorantów na odpowiednim dużyrze. Terminy i miejsce dyżurów podane są tutaj. Decyzje wydawane są w sierpniu. Wtedy też rozpatrywane są odwołania. Do końca sierpnia należy wpłacić kaucję - w przeciwnym razie tracisz miejsce w akademiku! Jeśli rezygnujesz z zamieszkania w DS12, musisz to zgłosić jeszcze w sierpniu - po tym terminie kaucja przepada!

Druga tura (przeznaczona głównie dla nowoprzyjętych doktorantów, ale nie tylko) jest we wrześniu. Kaucję należy opłacić do końca września.

W akademiku trzeba zameldować się najpóźniej w pierwszym tygodniu października, w przeciwnym razie miejsce w akademiku oraz kaucja przepadają!

Akademik na wakacje

Niezależnie czy w trakcie roku akademickiego mieszkało się w DS12, czy nie, należy w maju złożyć podanie o akademik na wakacje. Podania przyjmuje Komisja Socjalna Samorządu Doktorantów na wyznaczonych dyżurach. Decyzje i odwołania - czerwiec. Wprowadzić należy się pierwszego dnia, od którego otrzymaliśmy akademik. Kaucja musi być opłacona przed zameldowaniem.

Możliwe jest złożenie podania z zaznaczonym okresem pobytu, niekoniecznie na całe 3 miesiące. W takim opłata jest proporcjonalna do liczby przemieszkanych dni.

W wakacje opłaty są odrobinę wyższe, naliczane dniowo, a płacić można tylko gotówką w kasie akademika na portierni.

Akademik w trakcie roku akademickiego

W trakcie roku akademickiego miejsca w akademiku przyznawane są tylko ramach dostępności wolnych miejsc, a przydziałem zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna znajdująca się w Bratniaku. Dyżury i inne informacje na stronie internetowej OKS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca w trakcie roku akademickiego, należy zameldować się w akademiku najpóźniej następnego dnia.

Akademik w trakcie wakacji

W sprawie otrzymania miejsca w akademiku w trakcie wakacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z adnimistracją akademika.

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 :

I etap
22 maja – 2 czerwca 2017 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
9 czerwca 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

II etap
12 czerwca – 20 czerwca 2017 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
27 czerwca 2017 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
11 września – 22 września 2017 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
26 września 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
27 września – 29 września 2017 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
3 października 2017 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
1 sierpnia – 4 października 2017 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
5 października 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

 

Kaucja gwarancyjna

Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2017/2018 – 200 zł

Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

  • do 14 lipca 2017 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
  • do 1 września 2017 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
  • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
  • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
do 1 września 2017 r.- doktoranci lat starszych

29 września – 13 października 2017 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018

Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

15-24 maja 2017 – termin składania wniosków o o miejsce w DS na wakacje

31 maja 2017 - publikacja wyników

3-7 lipca 2017 - kwaterowanie w przyznanym Domu Studenckim

Regulamin i wnioski (Załączniki do Regulaminu)
Dostępne tutaj.

Załączone pliki