Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻURY:

04.04 15:00-16:00

09.04 15.00-16.00

16.04 15.00-16.00

25.04 10.00-11.00

Jak dostać miejsce w domu doktoranta DS12?

Aby otrzymać miejsce w DS12 należy złożyć odpowiednie podanie w odpowiedniej komisji w odpowiednim terminie. W zależności od pory roku akademickiego, procedura różni się - szczegóły poniżej.

O akademik w pierwszej kolejności ubiegać się mogą doktoranci PG wraz z małżonkiem i dziećmi. W przypadku wystarczającej liczby miejsc, rektor może wyrazić zgodę również na zamieszkanie innych osób, m.in. partnerów doktorantów, pracowników PG, studentów ostatnich lat studiów itp. 

Ponadto aby móc się wprowadzić, należy opłacić kaucję zwrotną poprzez system moja.pg. Kaucja jest zwracana po wyprowadzeniu się z akademika bez szkód. Kaucja przepada jeśli otrzymasz miejsce, ale się nie zameldujesz w akademiku! (wiele osób rezerwowało sobie miejsca w akademiku "na wszelki wypadek", po czym nie wprowadzali się, przez co miejsca się marnowały...) Kaucji nie trzeba płacić za każdym razem jak się dostaje miejsce w akademiku - wystarczy zapłacić raz, a później można ją "przedłużać" na kolejne okresy zamieszkania (o ile nie zostanie odebrana ani zwrócona).

W poniższych akapitach podane są ogólne informacje o procedurze.

Dokładne terminy na dany rok podawane są oddzielnie na dole tej strony!

Akademik na cały rok akademicki

Akademik na rok akademicki przyznawany jest z wyprzedzeniem. Akademik przysługuje od początku roku akademickiego (o wcześniejsze wprowadzenie można pytać w administracji akademika) do okolic końca sesji letniej. Aby mieszkać w akademiku przez wakacje, należy złożyć osobny wniosek w maju (opisane poniżej).

W akademiku trzeba zameldować się w określonym terminie, w przeciwnym razie miejsce w akademiku oraz kaucja przepadają!

Akademik na wakacje

Niezależnie czy w trakcie roku akademickiego mieszkało się w DS12, czy nie, należy w maju złożyć podanie o akademik na wakacje. Podania przyjmuje Komisja Socjalna Samorządu Doktorantów na wyznaczonych dyżurach. Decyzje i odwołania - czerwiec. Wprowadzić należy się pierwszego dnia, od którego otrzymaliśmy akademik. Kaucja musi być opłacona przed zameldowaniem.

Możliwe jest złożenie podania z zaznaczonym okresem pobytu, niekoniecznie na całe 3 miesiące. W takim opłata jest proporcjonalna do liczby przemieszkanych dni.

W wakacje opłaty są odrobinę wyższe, naliczane dniowo, a płacić można tylko gotówką w kasie akademika na portierni.

Akademik w trakcie roku akademickiego

W trakcie roku akademickiego miejsca w akademiku przyznawane są tylko ramach dostępności wolnych miejsc, a przydziałem zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna znajdująca się w Bratniaku. Dyżury i inne informacje na stronie internetowej OKS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca w trakcie roku akademickiego, należy zameldować się w akademiku najpóźniej następnego dnia.

Akademik w trakcie wakacji

W sprawie otrzymania miejsca w akademiku w trakcie wakacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z adnimistracją akademika.

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

I etap
14 – 25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

II etap
4 – 7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
13 czerwca 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
10 – 20 września 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
25 września 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
26 września – 28 września 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
1 października 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
1 sierpnia – 2 października 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
3 października 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

 

Kaucja gwarancyjna

Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2018/2019 – 200 zł

Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

  • do 16 lipca 2018 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
  • do 4 października 2018 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
  • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
  • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
do 3 września 2018 r.- doktoranci lat starszych

28 września – 4 października 2018 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

14-25 maja 2018 – termin składania wniosków o o miejsce w DS na wakacje

30 maja 2018 - publikacja wyników

2-4 lipca 2018 - kwaterowanie w przyznanym Domu Studenckim

Regulamin i wnioski (Załączniki do Regulaminu)
Dostępne tutaj.

Załączone pliki