Jak dostać miejsce w domu doktoranta DS12?

Aby otrzymać miejsce w DS12 należy złożyć odpowiednie podanie w odpowiedniej komisji w odpowiednim terminie.

Terminarz (komunikat Prorektora) jest tutaj.

Ponadto, aby móc się wprowadzić, należy opłacić kaucję zwrotną poprzez system moja.pg. Kaucja jest zwracana po wyprowadzeniu się z akademika bez szkód. Kaucja przepada jeśli otrzymasz miejsce, ale się nie zameldujesz w akademiku! (wiele osób rezerwowało sobie miejsca w akademiku "na wszelki wypadek", po czym nie wprowadzali się, przez co miejsca się marnowały...) Kaucji nie trzeba płacić za każdym razem jak się dostaje miejsce w akademiku - wystarczy zapłacić raz, a później można ją "przedłużać" na kolejne okresy zamieszkania (o ile nie zostanie odebrana ani zwrócona).

Akademik na cały rok akademicki

Akademik na rok akademicki przyznawany jest z wyprzedzeniem. Akademik przysługuje od początku roku akademickiego (o wcześniejsze wprowadzenie można pytać w administracji akademika) do okolic końca sesji letniej. Aby mieszkać w akademiku przez wakacje, należy złożyć osobny wniosek w maju.

W akademiku trzeba zameldować się w określonym terminie, w przeciwnym razie miejsce w akademiku oraz kaucja przepadają!

Akademik na wakacje

Niezależnie czy w trakcie roku akademickiego mieszkało się w DS12, czy nie, należy w maju złożyć podanie o akademik na wakacje. Podania przyjmuje Komisja Socjalna Samorządu Doktorantów na wyznaczonych dyżurach. Wprowadzić należy się pierwszego dnia, od którego otrzymaliśmy akademik. Kaucja musi być opłacona przed zameldowaniem.

Możliwe jest złożenie podania z zaznaczonym okresem pobytu, niekoniecznie na całe 3 miesiące. W takim opłata jest proporcjonalna do liczby przemieszkanych dni.

W wakacje opłaty są odrobinę wyższe, naliczane dniowo, a płacić można tylko gotówką w kasie akademika na portierni.

Akademik w trakcie roku akademickiego

W trakcie roku akademickiego miejsca w akademiku przyznawane są tylko ramach dostępności wolnych miejsc, a przydziałem zajmuje się Odwoławcza Komisja Stypendialna znajdująca się w Bratniaku. Dyżury i inne informacje na stronie internetowej OKS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca w trakcie roku akademickiego, należy zameldować się w akademiku najpóźniej następnego dnia.