Zarząd i komisje SDPG w kadencji 2017/2018

 

Kontakt

e-mail: sdpg(at)pg.gda.pl

Komisja ds. socjalnych: kssd (at) pg.gda.pl

Tel. (58 347) 2688 - do siedziby SDPG pok.407/408 WOiO w czasie dyżurów oraz posiedzeń URD.

 

Zarząd

Przewodniczący SDPG - mgr inż. Krzysztof Zagórski (WFTiMS)

Przewodniczący Komisji ds. kultury i sportu - mgr inż. Tomasz Chludziński (WETI)

Przewodnicząca Komisji ds. nauki - mgr inż. Marek Tatara (WETI)

Przewodniczący Komisji ds. socjalnych - mgr inż. Agnieszka Firgolska (WZiE)

Członek Zarządu - mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Komisja ds. socjalnych

 • Agnieszka Firgolska (przewodnicząca)
 • Beata Zima
 • Emilian Piesik
 • Bartosz Trawiński
 • Bartłomiej Mróz
 • Anna Ordyszewska

Komisja ds. kultury i sportu

 • Tomasz Chludziński (przewodniczący)
 • Anna Giczewska
 • Mateusz Wiszniewski
 • Tomasz Zybała

 

Komisja ds. nauki

 • Marek Tatara (przewodniczący)
 • Szymon Zaporowski
 • Paulina Dębniak
 • Anna Półtorzycka

 

Komisja Wyborcza

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Michał Bartmański
 • Anna Ordyszewska

 

Komisja Rewizyjna

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Ficek
 • Maciej Fabrykiewicz

 

Skład Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2017/2018

 

Łączna liczba członków: 19

 

Wydział Architektury

 • Półtorzycka Anna 
 • Zybała Tomasz

 

Wydział Chemiczny

 • Kuczyńska-Łażewska Anna
 • Ordyszewska Anna

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 • Piesik Emilian

 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Chludziński Tomasz
 • Mróz Bartłomiej
 • Tatara Marek
 • Zaporowski Mateusz

 

Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

 • Bartmański Michał 
 • Fabrykiewicz Maciej 

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Gietka Natalia
 • Wielgat Paweł
 • Wiszniewski Mateusz
 • Zima Beata

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Dębniak Paulina 
 • Firgolska Agnieszka 

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • Trawiński Bartosz
 • Zagórski Krzysztof