Zarząd i komisje SDPG w kadencji 2016/2017

 

Kontakt

e-mail: sdpg(at)pg.gda.pl

Komisja ds. socjalnych: kssd (at) pg.gda.pl

Tel. (58 347) 2688 - do siedziby SDPG pok.407/408 WOiO w czasie dyżurów oraz posiedzeń URD.

 

Zarząd

Przewodniczący SDPG - mgr inż. Krzysztof Zagórski (WFTiMS)

Przewodniczący Komisji ds. kultury i sportu - mgr inż. Tomasz Chludziński (WETI)

Przewodnicząca Komisji ds. nauki - mgr inż. Marek Tatara (WETI)

Przewodniczący Komisji ds. socjalnych - mgr inż. Agnieszka Firgolska

Komisja ds. socjalnych

 • Agnieszka Firgolska (przewodnicząca)
 • Beata Zima
 • Emilian Piesik
 • Paulina Parcheta
 • Anna Ordyszewska
 • Kacper Dzierzgowski

Komisja ds. kultury i sportu

 • Tomasz Chludziński (przewodniczący)
 • Anna Giczewska
 • Mateusz Wiszniewski
 • Igor Szóstakowski

 

Komisja ds. nauki

 • Marek Tatara (przewodniczący)
 • Anna Kuczyńska
 • Emilia Nagucka
 • Hanna Obracht-Prondzyńska
 • Piotr Kupracz

 

Komisja Wyborcza

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Igor Szóstakowski
 • Anna Ordyszewska

 

Komisja Rewizyjna

 • Mateusz Ficek
 • Natalia Gietka
 • Piotr Andrzejewski

 

Skład Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2016/2017

 

Łączna liczba członków: 26

 

Wydział Architektury

 • Hanna Olbracht-Prondzyńska
 • Igor Szóstakowski
 • Anna Półtorzycka (Łopacka)

 

Wydział Chemiczny

 • Kuczyńska-Łażewska Anna
 • Ordyszewska Anna
 • Parcheta Paulina
 • Rybarczyk Maria
 • Woźniak Mateusz

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 • Piesik Emilian

 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Chludziński Tomasz
 • Cychnerski Jan
 • Ficek Mateusz
 • Korzeniewski Adam
 • Tatara Marek

 

Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

 • Andrzejewski Piotr

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Gietka Natalia
 • Wielgat Paweł
 • Wiszniewski Mateusz
 • Zima Beata

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Firgolska Agnieszka
 • Kukier Wioletta
 • Nagucka Emilia
 • Szmagliński Paweł

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • Dzierzgowski Kacper
 • Kupracz Piotr
 • Zagórski Krzysztof