Zespół SDPG w kadencji 2020/2021

 

Kontakt
 

sdpg@pg.gda.pl
maciej.jasinski@pg.edu.pl

 

Przewodniczący

Maciej Jasiński (SZD)

 

Członkowie Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2020/2021

Jan Alfuth (WCh)
Helena Anacka (SZD)
Karol Biernacki (WCh)
Olga Ciupak (SZD)
Anita Cymann-Sachajdak (WCh)
Magda Dziaduszewska (WM)
Mariusz Furmanek (WM)
Maciej Jasiński (SZD)
Filip Kaźmierczak (SZD)
Agnieszka Mikołajczyk (WEiA)
Bartłomiej Mróz (WETI)
Joanna Niesiobędzka (SZD)
Bartosz Nowosielski (SZD)
Adam Olszewski (SZD)
Jeremiah Otieno (SZD)
Szymon Potrykus (WEiA)
Małgorzata Rudnicka (WCh)
Marta Stefaniak (WETI)
Bartosz Trawiński (WFTiMS)
Marcin Wekwejt (WM)
Krzysztof Wołoszyk (WOiO)
Szymon Zaporowski (WETI)

 

Komisja rewizyjno-wyborcza

Helena Anacka (SZD)
Anita Cymann-Sachajdak (WCh)
Jeremiah Otieno (SZD)

 

Komisja sportu i kultury

Małgorzata Rudnicka (WCh)
Miłosz Murawski (WCh)

 

Skarbnik

Adam Olszewski (SZD)

 

Webmaster

Jan Alfuth (WCh)

 

Przedstawiciele w stukturach uczelni

 

Senat Politechniki Gdańskiej

Maciej Jasiński (SZD)

Uczelniana Komisja Wyborcza

Filip Kaźmierczak (SZD)