Zespół SDPG w kadencji 2019/2020

 

Kontakt

e-mail: sdpg@pg.gda.pl

 

Przewodniczący

mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Komisja rewizyjno-wyborcza

 • mgr inż. Bartłomiej Dec (WETI)
 • mgr inż. Agnieszka MIkołajczyk (WEiA)
 • mgr inż. Kamil Wilk (WM)

Komisja ds. nauki

 • mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (WA)
 • mgr inż. Szymon Potrykus (WEiA)
 • mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI)

Uczelniana Rada Doktorantów w kadencji 2019/2020

 • mgr inż. Anita Cymann (WChem)
 • mgr inż. Bartłomiej Dec (WETI)
 • mgr inż. Agnieszka Firgolska (WZiE)
 • mgr inż. Mariusz Furmanek (WM)
 • mgr inż. Maciej Jasiński (SZD)
 • mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (WA)
 • mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk (WEiA)
 • mgr inż. Bartłomiej Mróz (WETI)
 • mgr inż. Adam Olszewski (SZD)
 • mgr inż. Szymon Potrykus (WEiA)
 • mgr inż. Małgorzata Rudnicka (WChem)
 • mgr inż. arch. Agnieszka Szuta (WA)
 • mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)
 • mgr inż. Marcin Wekwejt (WM)
 • mgr inż. Dominika Zakrzewska (WM - IMP)
 • mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI)
 • mgr inż. Tomasz Zybała (WILiŚ)

Przedstawiciele w stukturach uczelni

Senat Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Senacka Komisja ds. Kształcenia

mgr inż. Marcin Wekwejt (WM)

Senacka Komisja Statutowa

mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Uczelniana Komisja Wyborcza

mgr inż. Maciej Jasiński (SZD)

Uczelniane Kolegium Elektorów

mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI)

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

mgr inż. Marcin Wekwejt (WM)

Rada Biblioteczna

mgr inż. Wioletta Kukier (WZiE)

Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

 • mgr inż. Anita Cymann (WChem)
 • mgr inż. Maciej Jasiński (SZD)
 • mgr inż. Adam Olszewski (SZD)
 • mgr inż. Marcin Wekwejt (WM)
 • mgr inż. Tomasz Zybała (WILiŚ)

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

 • mgr inż. Bartłomiej Dec (WETI)
 • mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk (WEiA)
 • mgr inż. Szymon Potrykus (WEiA)
 • mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)
 • mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI)

Rektorska Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Rady wydziałów - do 31.08.2020

 • WA - mgr inż. arch. Agnieszka Szuta
 • WChem - mgr inż. Małgorzata Rudnicka
 • WETI - mgr inż. Bartłomiej Dec, mgr inż. MIchal Rycewicz, mgr inż. Szymon Zaporowski
 • WEiA - mgr inż. Agnieszka MIkołajczyk
 • WFTiMS - mgr inż. Wijciech Korzeniewski
 • WILiŚ - mgr inż. Paweł Wielgat
 • WM - mgr inż. Magda Dziaduszewska, mgr inż. Marcin Wekwejt
 • WOiO - mgr inż. Krzysztof Wołoszyk
 • WZiE - mgr Paulina Dębniak, mgr Piotr Kasprzak

Rady dziedzin i dyscyplin naukowych

 • nauki społeczne - mgr Jakub Golik (WZiE)
 • nauiki ścisłe - mgr inż. Tymon Kilich (WFTiMS)
 • architektura i urbanistyka - mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (WA)
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika - mgr inż. Mikołaj Nowak (WEiA)
 • informatyka techniczna i telekomunikacja - mgr inż. Szymon Zaporowski (WETI)
 • inżynieria materiałowa - mgr inż. Marcin Wekwejt (WM)
 • inżynieria mechaniczna - mgr inż. Ewa Kozłowska (WM)
 • nauki chemiczne - mgr inż. Małgorztata Rudnicka (WChem)

Rada Szkoły doktorskiej

 • mgr inż. Bartosz Nowosielski (nauki chemiczne)
 • mgr inż. Daniel Tomporowski (inżynieria lądowa i transport)
 • mgr inż. arch. Anna Wróblewska (architerktura i urbanistyka)