Zarząd i komisje SDPG w kadencji 2017/2018

 

Kontakt

e-mail: sdpg(at)pg.gda.pl

Komisja ds. socjalnych: kssd (at) pg.gda.pl

Tel. (58 347) 2688 - do siedziby SDPG pok.407/408 WOiO w czasie dyżurów oraz posiedzeń URD.

 

Zarząd

Przewodniczący SDPG - mgr inż. Krzysztof Zagórski (WFTiMS)

Przewodniczący Komisji ds. kultury i sportu - mgr inż. Tomasz Chludziński (WETI)

Przewodnicząca Komisji ds. nauki - mgr inż. Marek Tatara (WETI)

Przewodniczący Komisji ds. socjalnych - mgr inż. Agnieszka Firgolska (WZiE)

Członek Zarządu - mgr inż. Bartosz Trawiński (WFTiMS)

Komisja ds. socjalnych

 • Agnieszka Firgolska (przewodnicząca)
 • Beata Zima
 • Emilian Piesik
 • Bartosz Trawiński
 • Bartłomiej Mróz
 • Anna Ordyszewska

Komisja ds. kultury i sportu

 • Tomasz Chludziński (przewodniczący)
 • Anna Giczewska
 • Mateusz Wiszniewski
 • Tomasz Zybała

 

Komisja ds. nauki

 • Marek Tatara (przewodniczący)
 • Szymon Zaporowski
 • Paulina Dębniak
 • Anna Półtorzycka

 

Komisja Wyborcza

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Michał Bartmański
 • Anna Ordyszewska

 

Komisja Rewizyjna

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Ficek
 • Maciej Fabrykiewicz

 

Skład Uczelnianej Rady Doktorantów w kadencji 2017/2018

 

Łączna liczba członków: 19

 

Wydział Architektury

 • Półtorzycka Anna 
 • Zybała Tomasz

 

Wydział Chemiczny

 • Kuczyńska-Łażewska Anna
 • Ordyszewska Anna

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 • Piesik Emilian

 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Chludziński Tomasz
 • Mróz Bartłomiej
 • Tatara Marek
 • Zaporowski Mateusz

 

Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

 • Bartmański Michał 
 • Fabrykiewicz Maciej 

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • Gietka Natalia
 • Wielgat Paweł
 • Wiszniewski Mateusz
 • Zima Beata

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • Dębniak Paulina 
 • Firgolska Agnieszka 

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 • Trawiński Bartosz
 • Zagórski Krzysztof

Przedstawiciele w stukturach uczelni

Senat Politechniki Gdańskiej

Krzysztof Zagórski

Uczelniana Komisja Doktorancka

Krzysztof Zagórski

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Paulina Dębniak 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Paweł Wielgat 

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Marek Tatara 

Rada Biblioteczna PG

Wioletta Kukier 

Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

 • Michał Bartmański 
 • Natalia Gietka 
 • Anna Ordyszewska 
 • Mateusz Wiszniewski 
 • Tomasz Zybała 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów

 • Tomasz Chludziński 
 • Paulina Dębniak 
 • Maciej Fabrykiewicz 
 • Bartłomiej Mróz 
 • Bartosz Trawiński 

Rektorska Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

Krzysztof Zagórski

Zespół ds. Politechniki Otwartej

Tomasz Chludziński