Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻUR (zaległy odbiór decyzji, składanie odwołań, sprawy bieżące)

10.12.2018 (poniedziałek)  14:15 -15:00