Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

16.10.2017  15:15 - 16:00

17.10.2017  16:15 - 17:00

18.10.2017  15:45 - 16:30

19.10.2017  15:15 - 16:00

20.10.2017  15:15 - 16:00

Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej + Załączniki
W Regulaminie znajduje się:
Załącznik nr 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NR 12
Załącznik nr 6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA NA WAKACJE W DOMU STUDENCKIM 

Zmiany do Regulaminu Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej