Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻURY:

19.06.2019 12:30-13:00

Jest to ostatni dyżur. Od 20.06.2019 do września 2019 jest przerwa wakacyjna.

Przypominamy o odbiorze zaległych decyzji do wniosków (m.in. Zapomogi) składanych w ubiegłych miesiącach!

Regulaminy, druki i wnioski dostępne są tu