Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

DYŻUR:

5.03.2018  15:15-16.00

13.03.2018 10.00-10.45

21.03.2018 16.15-17.00

28.03.2018 11.15-12.00

 

Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej + Załączniki
W Regulaminie znajduje się:
Załącznik nr 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NR 12
Załącznik nr 6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA NA WAKACJE W DOMU STUDENCKIM 

Zmiany do Regulaminu Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej