Szanowni Doktoranci!

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce już trzecie wydanie Przewodnika doktoranta pierwszego roku — SAMODZIELNIK DOKTORANTA. Jest to poradnik dla osób przyjmowanych do grona doktorantów Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2015/2016.

Jako członkowie Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Gdańskiej dbamy o dobro doktorantów naszej Uczelni. Stanowimy pomost w kontaktach pomiędzy społecznością doktorancką a władzami Uczelni. Jesteśmy formalnie uznanym organem reprezentującym Was w każdej ważnej sprawie dotyczącej każdego z osobna jak i wszystkich jako ogółu.
Organizujemy wydarzenia rozrywkowe, sportowe, naukowe, związane z profilaktyką zdrowotną i inne, które nam zaproponujecie.

Po raz trzeci w naszej Uczelni doktoranci starszych lat przekazują skondensowany zbiór wiedzy opartej na doświadczeniu, aby ułatwić Wam poruszanie się w nowej rzeczywistości. Jest to garść niezwykle cennych informacji, szczególnie przydatnych dla osób rozpoczynających studia trzeciego stopnia na Politechnice Gdańskiej.
O aktualnych wydarzeniach odbywające się na Politechnice Gdańskiej dowiecie się śledząc stronę Samorządu Doktorantów http://pg.edu.pl/sd oraz po dołączeniu do grupy www.facebook.com/SamorzadDoktorantowPolitechnikiGdanskiej