Samorząd doktorantów PG - informacje

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Samorząd działa poprzez swoje organy.
Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Doktorantów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Doktorantów.
Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdanskiej.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną , kulturalną, oświatową i naukową

Spotkania samorządu

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji URD odbędzie się 13 listopada o 18.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia
 2. Sprawozdanie z rozdziału środków na rok 2018
 3. Przygotowanie założeń do rozdziału środków na rok 2019
 4. Dyskusja nad zmianą Regulaminu
 5. Wolne wnioski

(Przed)świąteczne spotkanie doktorantów

Zapraszamy doktorantów na spotkanie świąteczne. Odbędzie się ono w środę 12 grudnia w DS12 (akademik doktorancki). Początek o 20.


Szkolenie dla doktorantów w zakresie nowej Ustawy

Serdecznie zapraszam na szkolenie w ramach  Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów - ALE!KRD, na którym będziecie mogli dowiedzieć się więcej na temat zmian, jakie niesie ze sobą Ustawa 2.0 i rozwiać wszelkie wątpliwości w dyskusji z ekspertem z KRD. Szkolenie skierowane jest do wszystkich Doktorantów z Trójmiasta.
 
Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji, ale ze względów logistycznych chcielibyśmy poznać przybliżoną liczbę uczestników, więc bardzo proszę o wypełnienie krótkiego formularza, gdzie zgłosicie jedynie chęć udziału i nazwę uczelni, do której należycie:
 
Szkolenie odbędzie się w sobotę 1-go grudnia o godzinie 11:00 w sali Audytorium Maximum na Wydziale Farmaceutycznym GUMed (Al. Gen. J. Hallera 107, Gdańsk).

Wybory przedstawicieli doktorantów do URD oraz RW

Szanowni Doktoranci!

Zebranie wyborcze w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów i w wyborach przedstawicieli do
Rad Wydziałów odbędzie się 17 października 2018 roku w godzinach 8.00-10.00 oraz 15.30-17.00
w sali 203, budynek Bratniak.

Serdecznie zapraszamy do kandydowania oraz przyjścia na wybory!

W załaczeniu ogłoszenie o wyborach.

Załączone pliki


Trzecie miejsce PG w konkursie PRODOK

Krajowa Reprezenyacja doktorantów przyznała nagrody w konkursie na najbardziej prodoktorancka uczelnię PRODOK 2018. Kapituła oceniała ofertę kształcenia, funkcjonowanie doktorantów w jednostkachoraz działalność Samorządu Doktorantów. W tym roku na wyniki wplyw miały także wyniki uczelni w działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce, wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Pierwsze miejsce ex aequo dla Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, drugie zajął Uniwersytet Jagielloński.

Galeria zdjęć


Wyniki wyborów do URD i RW

Przedstawiamy wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad wydziałów po dwóch terminach głosowania:

wydział wybory do URD wybory do RW
Architektury

brak kandydatów

4 wakaty

Agnieszka Szuta
 
Chemiczny

Małgorzata Rudnicka

8 wakatów

Hubert Byliński

Małgorzata Rudnicka

1 wakat

ETI

Marta Dmitrzak

Marta Stefaniak

Szymon Zaporowski

1 wakat

Bartłomiej Dec

Michał Rycewicz

Szymon Zaporowski

EiA

Agnieszka Mikołajczyk

Szymon Potrykus

Agnieszka Mikołajczyk
FTiMS

Bartosz Trawiński

1 wakat

Piotr Winiarz
ILiŚ

Paweł Wielgat

Tomasz Zybała

2 wakaty

Pawel Wielgat

Mechaniczny

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

Maciej Fabrykiewicz

Marcin Wekwejt

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

OiO

brak kandydatów

1 wakat

Krzysztof Wołoszyk
ZiE

Paulina Dębniak

Agnieszka Firgolska

1 wakat

Paulina Dębniak

Piotr Kasprzak

Zgodnie z Regulaminem Samorządu, na nieobsadzone miejsca w URD nie będą już przeprowadzone wybory.


Wyniki perwszego terminu wyborów

Przedstawiamy wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad wydziałów

wydział wybory do URD wybory do RW
Architektury

brak kandydatów

4 wakaty

brak kandydatów

1 wakat

Chemiczny

brak kandydatów

9 wakatów

brak kandydatów

3 wakaty

ETI

Marta Stefaniak

Szymon Zaporowski

2 wakaty

Szymon Zaporowski

2 wakaty

EiA

Agnieszka Mikołajczyk

Szymon Potrykus

Agnieszka Mikołajczyk
FTiMS

Bartosz Trawiński

1 wakat

Piotr Winiarz
ILiŚ

brak głosujących

4 wakaty

brak głosujących

1 wakat

Mechaniczny

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

Maciej Fabrykiewicz

Marcin Wekwejt

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

OiO

brak kandydatów

1 wakat

Krzysztof Wołoszyk
ZiE

Paulina Dębniak

Agnieszka Firgolska

1 wakat

Paulina Dębniak

Piotr Kasprzak

W celu obsadzenia pozostających wakatów odbędą sie wybory uzupelniające. Termin wyznaczony został na poniedziałek 5 listopada od 16:00 do 17:30. Więcej informacji w załączonym pliku. Zapraszamy do kandydowania i głosowania.

Załączone pliki


Wyniki wyborów z dnia 17.10.2017 i 3.11.2017 do URD i RW kadencji 2017/2018

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Anna Ordyszewska

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Rady Wydziału Chemicznego zostali wybrani:

 • Anna Ordyszewska
 • Mateusz Woźniak
 • Paulina Parcheta

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Marek Tatara
 • Szymon Zaporowski
 • Bartłomiej Mróz

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Rady Wydziału ETI zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Marek Tatara
 • Katarzyna Karpieńko

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD oraz Rady Wydziału EiA  został wybrany Emilian Piesik.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

 • Bartosz Trawiński
 • Krzysztof Zagórski

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Radzie Wydziału FTiMS został wybrany Piotr Winiarz.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Wiszniewski
 • Paweł Wielgat
 • Beata Zima

Przedstawicielkami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w Radzie Wydziału ILiŚ zostały wybrane:

 • Beata Zima
 • Karolina Matej-Łukowicz

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

 • Anna Półtorzycka
 • Tomasz Zybała

Przedstawicielką doktorantów Wydziału Architektury w Radzie Wydziału   została wybrana Anna Rubczak

 

Przedstawicielami doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Michał Bartmański
 • Maciej Fabrykiewicz

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Mechanicznego  do Rady Wydziału Mechanicznego został wybrany Michał Bartmański.

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  do Rady Wydziału OiO został wybrany Krzysztof Wołoszyk.

 

Przedstawicielkami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostały wybrane:

 • Agnieszka Firgolska
 • Paulina Dębniak
 • Katarzyna Ossowska

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Rady Wydziału ZiE zostali wybrani:

 • Paulina Dębniak
 • Piotr Kasprzak

Wybory uzupełniające do Uczelnianej Rady Doktorantów oraz Rad Wydziału OiO i ZiE

Dnia 3 listopada odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Zarządzania i Ekonomii na kadencję 2017/2018. Szczegóły w załączonym komunikacie Komisji Wyborczej SDPG.

Załączone pliki


II edycja budżetu obywatelskiego PG

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego PG

Otwarty został konkurs projektów w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Zeszłoroczna edycja przyniosła 60 propozycji, z których do realizacji w drodze głosowania wybrano osiem. Pod tym adresem można śledzić postępy prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).

Jednym z gotowych projektów jest sauna w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Została ona wyłożona specjalnym drewnem, a jej tak zwane serce uwalnia olejki eteryczne. W obiekcie zainstalowano oświetlenie LED z możliwością wyboru koloru światła oraz wysokiej klasy głośniki wbudowane w ściany. Przy saunie znajduje się natrysk z funkcją masażu, a całość pozbawiona jest barier architektonicznych. Od września można już z niej korzystać.

– Nasz projekt to dowód na to, że inicjatywy zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego przynoszą bardzo ciekawe efekty. Pracownicy i studenci mogą wziąć sprawy w swoje ręce, wystąpić z fajnym pomysłem i znaleźć poparcie. Centrum Sportu Akademickiego będzie kontynuować swoją prosportową politykę, więc na pewno wymyślimy kolejną propozycję i zgłosimy ją do drugiej edycji – zapewnia dyrektor CSA Krzysztof Kaszuba.

Dużym poparciem w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego PG cieszył się pomysł wprowadzenia systemu kolejkowego do dziekanatów. Na Wydziale Mechanicznym takie rozwiązanie zaproponowała studentka Zuzanna Witkowska.

– Kiedy już zgłosiłam projekt okazało się, że na podobny pomysł wpadli studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Postanowiliśmy więc połączyć nasze budżety i sami przygotować system kolejkowy do naszych dziekanatów oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI. Dzięki temu mogliśmy zaproponować politechnice o wiele lepszy jakościowo produkt niż te dostępne na rynku, bardziej dopasowany do potrzeb studentów – podkreśla.

W roku 2018 kwota budżetu również wyniesie 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone będzie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

– Realizacja I edycji budżetu obywatelskiego zakończyła się sukcesem. Wszystkie zadania, które wybrali w głosowaniu pracownicy i studenci, zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Cieszy mnie ogromne zainteresowanie tą formą włączania pracowników i studentów w proces decyzji związanych z poprawą wyglądu kampusu oraz komfortu pracy i studiów. Mam nadzieję, że zainteresowanie tą formą współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji jeszcze wzrośnie – stwierdził rektor PG prof. Jacek Namieśnik podejmując decyzję o kontynuowaniu inicjatywy budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.


Wybory do Rad Wydziałów i Uczelnianej Rady Doktorantów

Dnia 18 października odbędą się wybory przestawicieli Samorządu Doktorantów do Rad Wydziałów i Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2017/2018. Szczegóły w załączonym komunikacie Komisji Wyborczej SDPG.

Załączone pliki


Wybory uzupełniające do URD i RW WOiO

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

z dnia 03.03.2017 

o terminie zebrania wyborczego

 

W dnia 10 marca 2017r w godzinach od 8:00 do 09:30 oraz od 15:30 do 17:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie się zebranie wyborcze, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające przedstawicieli uczestników Studiów Doktoranckich do Rad Wydziałów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2016/2017.

 

Wakaty do obsadzenia w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

 • 3 z WCh
 • 2 z WEiA
 • 2 z WILiŚ
 • 4 z ŚSD przy WM
 • 1 z WZiE

Wakaty w Radach Wydziałów

 • 1 na WOiO

 

Informacje dla wyborców

 

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

Głosowanie odbędzie się

w piątek 10.03.2017

w godzinach od 8:00 do 09:30 i od 15:30 do 17:00

w sali 407/408 budynku WOiO

 

Informacje dla kandydatów

Kandydatury należy zgłaszać do 09.03.2017r. na adres e-mail: sdpg@pg.gda.pl podając:

 1. Nazwisko i imię;
 2. Wydział;
 3. Rok studiów doktoranckich;
 4. Informację o kandydowaniu do odpowiedniej Rady Wydziału i/lub Uczelnianej Rady Doktorantów.

Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do Rad Wydziałów kadencji 2016/2017

Protokoły z wyborów zostaną dostarczone na Wydziały po zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą oraz Komisję Skrutacyjną. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 

Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Chemicznego  zostali wybrani:

 • Mateusz Woźniak
 • Emil Szepiński
 • Anna Ordyszewska

 

Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostali wybrani:

 • Mateusz Ficek
 • Katarzyna Karpienko
 • Marek Tatara

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki został wybrany Emilian Piesik.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej został wybrany Piotr Winiarz.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska została wybrana Beata Zima.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Architektury  została wybrana Anna Półtorzycka (Łopacka).

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Mechanicznego  został wybrany Piotr Andrzejewski.

 

Ze względu na nieobecność uprawnionych do głosowania doktorantów na zebraniu wyborczym, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa nie wybrano.

 

Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii, dnia 23.09.2016, został wybrany Paweł Szmagliński.


Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do URD kadencji 2016/2017

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Anna Ordyszewska
 • Paulina Parcheta
 • Maria Rybarczyk
 • Mateusz Woźniak

Ze względu na brak kandydatów, 3 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Chemicznego w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Jan Cychnerski
 • Mateusz Ficek
 • Adam Korzeniewski
 • Marek Tatara

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD  został wybrany Emilian Piesik.

Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automaty w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

 • Kacper Dzierzgowski
 • Piotr Kupracz
 • Krzysztof Zagórski

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Wiszniewski
 • Paweł Wielgat
 • Beata Zima

Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Inżynierii Lądowej i Środowiska w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

 • Hanna Olbracht-Prondzyńska
 • Igor Szóstakowski
 • Anna Półtorzycka (Łopacka)

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Przedstawicielem doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Piotr Andrzejewski.

 Ze względu na brak kandydatów, 4 mandaty dla przedstawicieli ŚSD Mech w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

 

W wyborach które odbyły się 23.09.2016 przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Emilia Nagucka
 • Wioletta Kukier
 • Paweł Szmagliński
 • Kamila Krzyżanowska

Wyniki III edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

Rozstrzygnięta została III edycja programu dofinansowań.

Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

W przypadku osób które chcą, by dofinansowanie zostało opłacone przelewem;
proszę wysłać maila na adres sdpg[at]pg.gda.pl, z podanym terminem płatności (nie zwlekać, realizacja przelewu może w skrajnym przypadku trwać ponad tydzień) oraz następującymi informacjami:

Kwota i waluta (w przypadku gdy kwota dofinansowania nie pokrywa w całości opłaty konferencyjnej,
możliwe jest opłacenie jednej faktury z kilku źródeł politechnicznych, np. środków Wydziału, dział finansowy Wydziału musi się porozumieć z Działem Spraw Studenckich)
Beneficjent
Numer konta
Nazwa banku
Kod Swift/IBAN/inne międzynarodowe kody bankowe potrzebne do realizacji płatności (tylko dla przelewów zagranicznych)
adres banku
Tytuł przelewu

W przypadku osób które otrzymały dofinansowanie udziału w konferencji która już się odbyła: w celu otrzymania dofinansowania odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia listy rankingowej.

Faktura potrzebna do rozliczenia dofinansowania powinna być wystawiona na następujące dane:

Politechnika Gdańska
Dział Spraw Studenckich
ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od powrotu z konferencji.

Załączone pliki


Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów oraz Rad Wydziałów na kadencję 2016/2017

OBWIESZCZENIE

Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

z dnia 21.10.2016 

o terminie zebrania wyborczego

 

Dnia 28 października 2016r w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 15:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie się zebranie wyborcze, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli uczestników Studiów Doktoranckich do Rad Wydziałów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2016/2017.

 

Informacje dla wyborców

 

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

Głosowanie odbędzie się

w piątek 28.10.2016

w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 15:00

w sali 407/408 budynku WOiO

 

Informacje dla kandydatów

Kandydatury należy zgłaszać do 26.10.2016r. na adres e-mail: sdpg@pg.gda.pl podając:

 1. Nazwisko i imię;
 2. Wydział;
 3. Rok studiów doktoranckich;
 4. Informację o kandydowaniu do odpowiedniej Rady Wydziału i/lub Uczelnianej Rady Doktorantów.

Wyniki II edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

Rozstrzygnięta została II edycja programu dofinansowań.

Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

Informacje dotyczące rozliczania konferencji można znaleźć pod tym LINKIEM, jednak ze względu na okres urlopowy rozliczenie może być utrudnione. 

Wyniki II edycji programu dofinansowań wyjazdów na konferencje


Wybory Elektorów - wyniki

Elektorem w UKE został Mateusz Woźniak

Elektorami w WKE zostali:

 • Arch - Piotr Smolnicki
 • EiA - Piotr Hirsch
 • ETI - Marek Tatara
 • Chem - Mateusz Woźniak i Maria Rybarczyk
 • FTiMS - Krzysztof Zagórski
 • ILiŚ - Mikołaj Binczyk
 • Mech - Sommer Sławomir
 • OiO - Jacek Frost
 • ZiE - Emilia Nagucka

Wybory Elektorów

Zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w wyborach elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów(UKE) i Wydziałowych Kolegiów Elektorskich(WKE).

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Politechniki Gdańskiej.

Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do UKE i WKE.

Informacje dla wyborców

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

 

Zebranie wyborcze odbędzie się

w środę 24.02.2016 r.

w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 18:00

w sali 407/408 w budynku OiO

 

Jeśli, zajdzie taka potrzeba,
Uzupełniajace Zebranie wyborcze odbędzie się

w piątek 26.02.2016 r.

w godzinach od 15:00 do 17:00

w sali 407/408 w budynku OiO

 

Informacje dla kandydatów

Kandydatury należy zgłosić w poniedziałek (22.02.2016r.) od 12:00 do 15:00 w sali 407/408 w budynku OiO.

TERMINARZ WYBORÓW  NA KADENCJE 2016/2020

22.02.2016

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

24.02.2016

Zebranie wyborcze

24.02.2016

Ogłoszenie wyników Zebrania wyborczego

26.02.2016

Uzupełniajace zebranie wyborcze

26.02.2016

Ogłoszenie wyników uzupełniajacego zebrania wyborczego


Wyniki uzupełniających wyborów do URD i RW 2015

Znamy już wyniki uzupełniających wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawiceli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziałów. Do rad dostali się:

Wydział Chemiczny

URD:

 1. Ordyszewska Anna

Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

RW WMech:

 1. Wakat

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

URD

 1. Piotr Smolnicki

RW Arch:

 1. Piotr Smolnicki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

URD:

 1. Kasprzak Piotr

Dziękujęmy przybyłym na głosowanie za zainteresowanie.


Wybory Uzupełniające do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów

Komisja Wyborcza oglasza wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną 2015/2016. Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do SDPG oraz RW.

Pozostałe do obsadzenia wakaty:

 • 1 miejsce w Radzie Wydziału Mechanicznego
 • 1 miejsce w Radzie Wydziału Architektury
 • 5 miejsc w URD z Środowiskowego Studium przy WILiŚ
 • 3 miejsca w URD z Środowiskowego Studium przy WMech
 • 4 miejsca w URD z Wydziału Chemicznego
 • miejsca w URD z Wydziału EiA
 • miejsce w URD  z Wydziału ZiE

Informacje dla wyborców

Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

Głosowanie odbędzie się

w poniedziałek 30.11.2015

w godzinach od 11:00 do 13:00

w sali 407/408 w budynku OiO

 

Informacje dla kandydatów

Na wstępie czym zajmuje się Uczelniana Rada Doktorantów (URD).
Jest to klasyczny organ uchwałodawczy, wytycza kierunek działań samorządu, opiniuje i akceptuje regulaminy studiów i stypendiów, akceptuje plany studiów, powołuje z pośród siebie Zarząd z Przewodniczącym Samorzadu na czele, wyznacza przedstawicieli samorządu do uczelnianych, wydziałowych i samorządowych komisji.

Od członka URD wymagana jest aktywność. Minimum to obecność na jednym spotkaniu w miesiącu.

Ważne jeśli chcesz działać w konkretnym obszarze działalności samorządu typu w kulturze,  komisji socjalnej, czy chcesz organizować konferencję BioTech nie musisz zapisywać się do URD.

Kandydatury należy zgłaszać do 29.11.2015 przez formularz.

Dodatkowo kandydaci zobowiązani są do złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego ich chęć do kandydowania.
Oswiadczenia te należy dostarczyć do 29.11.2015 do Piotra Budzisz pokój 111 Gmach Główny lub do sekretariatu katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych na FTiMS pokój 109a GG lub przesłać skan na adres piotr.budzisz@pg.gda.pl.

TERMINARZ WYBORÓW DO SDPG ORAZ RW NA KADENCJE 2014/2015

do 29.11.2015

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

do 29.11.2015

DOSTARCZENIE PISEMNEJ ZGODY NA KANDYDOWANIE

30.11.2015

GŁOSOWANIE

do 1.12.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW