Samorząd doktorantów PG - informacje

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Samorząd działa poprzez swoje organy.
Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Doktorantów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Doktorantów.
Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdanskiej.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną , kulturalną, oświatową i naukową

Spotkania samorządu

Najbliższe spotkania samorządu zaplanowane jest na 29 V 2017 na godzinę 16:00 w sali 407/408 OiO.

Ramowy plan spotkania:

 1. Zatwierdzenie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
 2. Kodeksu etyki doktoranta
 3. Studia doktoranckie w perspektywie ustawy 2.0
 4. Założenia nowego regulaminu samorządu doktorantów
 5. Organizacja letniego zjazdu PDUT w Gdańsku
 6. Wolne wnioski

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów!

Wybory uzupełniające do URD i RW WOiO

 • OBWIESZCZENIE

  Komisji Wyborczej

  Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

  z dnia 03.03.2017 

  o terminie zebrania wyborczego

   

  W dnia 10 marca 2017r w godzinach od 8:00 do 09:30 oraz od 15:30 do 17:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie się zebranie wyborcze, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające przedstawicieli uczestników Studiów Doktoranckich do Rad Wydziałów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2016/2017.

   

  Wakaty do obsadzenia w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

  • 3 z WCh
  • 2 z WEiA
  • 2 z WILiŚ
  • 4 z ŚSD przy WM
  • 1 z WZiE

  Wakaty w Radach Wydziałów

  • 1 na WOiO

   

  Informacje dla wyborców

   

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

  Głosowanie odbędzie się

  w piątek 10.03.2017

  w godzinach od 8:00 do 09:30 i od 15:30 do 17:00

  w sali 407/408 budynku WOiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Kandydatury należy zgłaszać do 09.03.2017r. na adres e-mail: sdpg@pg.gda.pl podając:

  1. Nazwisko i imię;
  2. Wydział;
  3. Rok studiów doktoranckich;
  4. Informację o kandydowaniu do odpowiedniej Rady Wydziału i/lub Uczelnianej Rady Doktorantów.

Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do Rad Wydziałów kadencji 2016/2017

 • Protokoły z wyborów zostaną dostarczone na Wydziały po zatwierdzeniu przez Komisję Wyborczą oraz Komisję Skrutacyjną. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

   

  Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Chemicznego  zostali wybrani:

  • Mateusz Woźniak
  • Emil Szepiński
  • Anna Ordyszewska

   

  Przedstawicielami doktorantów do Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostali wybrani:

  • Mateusz Ficek
  • Katarzyna Karpienko
  • Marek Tatara

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki został wybrany Emilian Piesik.

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej został wybrany Piotr Winiarz.

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska została wybrana Beata Zima.

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Architektury  została wybrana Anna Półtorzycka (Łopacka).

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Mechanicznego  został wybrany Piotr Andrzejewski.

   

  Ze względu na nieobecność uprawnionych do głosowania doktorantów na zebraniu wyborczym, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa nie wybrano.

   

  Przedstawicielem doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii, dnia 23.09.2016, został wybrany Paweł Szmagliński.


Wyniki wyborów z dnia 28.10.2016 do URD kadencji 2016/2017

 • Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Anna Kuczyńska-Łażewska
  • Anna Ordyszewska
  • Paulina Parcheta
  • Maria Rybarczyk
  • Mateusz Woźniak

  Ze względu na brak kandydatów, 3 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Chemicznego w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Tomasz Chludziński
  • Jan Cychnerski
  • Mateusz Ficek
  • Adam Korzeniewski
  • Marek Tatara

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD  został wybrany Emilian Piesik.

  Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automaty w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

  • Kacper Dzierzgowski
  • Piotr Kupracz
  • Krzysztof Zagórski

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

  • Natalia Gietka
  • Mateusz Wiszniewski
  • Paweł Wielgat
  • Beata Zima

  Ze względu na brak kandydatów, 2 mandaty dla przedstawicieli Inżynierii Lądowej i Środowiska w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

   

  Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

  • Hanna Olbracht-Prondzyńska
  • Igor Szóstakowski
  • Anna Półtorzycka (Łopacka)

  Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

   

  Przedstawicielem doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Piotr Andrzejewski.

   Ze względu na brak kandydatów, 4 mandaty dla przedstawicieli ŚSD Mech w URD pozostają nieobsadzone do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

   

  W wyborach które odbyły się 23.09.2016 przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

  • Emilia Nagucka
  • Wioletta Kukier
  • Paweł Szmagliński
  • Kamila Krzyżanowska

Wyniki III edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

 • Rozstrzygnięta została III edycja programu dofinansowań.

  Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

  Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

  W przypadku osób które chcą, by dofinansowanie zostało opłacone przelewem;
  proszę wysłać maila na adres sdpg[at]pg.gda.pl, z podanym terminem płatności (nie zwlekać, realizacja przelewu może w skrajnym przypadku trwać ponad tydzień) oraz następującymi informacjami:

  Kwota i waluta (w przypadku gdy kwota dofinansowania nie pokrywa w całości opłaty konferencyjnej,
  możliwe jest opłacenie jednej faktury z kilku źródeł politechnicznych, np. środków Wydziału, dział finansowy Wydziału musi się porozumieć z Działem Spraw Studenckich)
  Beneficjent
  Numer konta
  Nazwa banku
  Kod Swift/IBAN/inne międzynarodowe kody bankowe potrzebne do realizacji płatności (tylko dla przelewów zagranicznych)
  adres banku
  Tytuł przelewu

  W przypadku osób które otrzymały dofinansowanie udziału w konferencji która już się odbyła: w celu otrzymania dofinansowania odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia listy rankingowej.

  Faktura potrzebna do rozliczenia dofinansowania powinna być wystawiona na następujące dane:

  Politechnika Gdańska
  Dział Spraw Studenckich
  ul. G.Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk

  Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do Pani Magdaleny Chwiedor z Działu Spraw Studenckich (pok. 211 Bratniak, pn-pt 08:00-16:00) w ciągu dwóch tygodni od powrotu z konferencji.

Załączone pliki


Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów oraz Rad Wydziałów na kadencję 2016/2017

 • OBWIESZCZENIE

  Komisji Wyborczej

  Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

  z dnia 21.10.2016 

  o terminie zebrania wyborczego

   

  Dnia 28 października 2016r w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 15:00 w sali 407/408 budynku WOiO odbędzie się zebranie wyborcze, w czasie którego przeprowadzone zostaną wybory przedstawicieli uczestników Studiów Doktoranckich do Rad Wydziałów oraz Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2016/2017.

   

  Informacje dla wyborców

   

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

  Głosowanie odbędzie się

  w piątek 28.10.2016

  w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 14:00 do 15:00

  w sali 407/408 budynku WOiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Kandydatury należy zgłaszać do 26.10.2016r. na adres e-mail: sdpg@pg.gda.pl podając:

  1. Nazwisko i imię;
  2. Wydział;
  3. Rok studiów doktoranckich;
  4. Informację o kandydowaniu do odpowiedniej Rady Wydziału i/lub Uczelnianej Rady Doktorantów.

Wyniki II edycji programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe

 • Rozstrzygnięta została II edycja programu dofinansowań.

  Lista przyznanych dofinansowań wraz z ich wysokością można znaleźć w pliku załączonym poniżej. Pula środków była większa niż ilość zgłoszonych wniosków stąd wszystkie kompletne i prawidłowe formalnie wnioski złożone w tej edycji zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, obowiązuje termin 7 dni (licząc od dnia ogłoszenia wyników) na dostarczenie tych dokumentów. 

  Przypominamy, że dopilnowanie realizacji płatności oraz obowiązek prawidłowego rozliczenia dofinansowania leży po stronie wnioskującego. 

  Informacje dotyczące rozliczania konferencji można znaleźć pod tym LINKIEM, jednak ze względu na okres urlopowy rozliczenie może być utrudnione. 

  Wyniki II edycji programu dofinansowań wyjazdów na konferencje


Wybory Elektorów - wyniki

 • Elektorem w UKE został Mateusz Woźniak

  Elektorami w WKE zostali:

  • Arch - Piotr Smolnicki
  • EiA - Piotr Hirsch
  • ETI - Marek Tatara
  • Chem - Mateusz Woźniak i Maria Rybarczyk
  • FTiMS - Krzysztof Zagórski
  • ILiŚ - Mikołaj Binczyk
  • Mech - Sommer Sławomir
  • OiO - Jacek Frost
  • ZiE - Emilia Nagucka

Wybory Elektorów

 • Zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w wyborach elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów(UKE) i Wydziałowych Kolegiów Elektorskich(WKE).

  Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy doktoranci Politechniki Gdańskiej.

  Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do UKE i WKE.

  Informacje dla wyborców

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

   

  Zebranie wyborcze odbędzie się

  w środę 24.02.2016 r.

  w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 18:00

  w sali 407/408 w budynku OiO

   

  Jeśli, zajdzie taka potrzeba,
  Uzupełniajace Zebranie wyborcze odbędzie się

  w piątek 26.02.2016 r.

  w godzinach od 15:00 do 17:00

  w sali 407/408 w budynku OiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Kandydatury należy zgłosić w poniedziałek (22.02.2016r.) od 12:00 do 15:00 w sali 407/408 w budynku OiO.

  TERMINARZ WYBORÓW  NA KADENCJE 2016/2020

  22.02.2016

  ZGŁASZANIE KANDYDATUR

  24.02.2016

  Zebranie wyborcze

  24.02.2016

  Ogłoszenie wyników Zebrania wyborczego

  26.02.2016

  Uzupełniajace zebranie wyborcze

  26.02.2016

  Ogłoszenie wyników uzupełniajacego zebrania wyborczego


Wyniki uzupełniających wyborów do URD i RW 2015

 • Znamy już wyniki uzupełniających wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawiceli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziałów. Do rad dostali się:

  Wydział Chemiczny

  URD:

  1. Ordyszewska Anna

  Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

  RW WMech:

  1. Wakat

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  URD

  1. Piotr Smolnicki

  RW Arch:

  1. Piotr Smolnicki

  Wydział Zarządzania i Ekonomii

  URD:

  1. Kasprzak Piotr

  Dziękujęmy przybyłym na głosowanie za zainteresowanie.


Wybory Uzupełniające do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów

 • Komisja Wyborcza oglasza wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną 2015/2016. Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do SDPG oraz RW.

  Pozostałe do obsadzenia wakaty:

  • 1 miejsce w Radzie Wydziału Mechanicznego
  • 1 miejsce w Radzie Wydziału Architektury
  • 5 miejsc w URD z Środowiskowego Studium przy WILiŚ
  • 3 miejsca w URD z Środowiskowego Studium przy WMech
  • 4 miejsca w URD z Wydziału Chemicznego
  • miejsca w URD z Wydziału EiA
  • miejsce w URD  z Wydziału ZiE

  Informacje dla wyborców

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

  Głosowanie odbędzie się

  w poniedziałek 30.11.2015

  w godzinach od 11:00 do 13:00

  w sali 407/408 w budynku OiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Na wstępie czym zajmuje się Uczelniana Rada Doktorantów (URD).
  Jest to klasyczny organ uchwałodawczy, wytycza kierunek działań samorządu, opiniuje i akceptuje regulaminy studiów i stypendiów, akceptuje plany studiów, powołuje z pośród siebie Zarząd z Przewodniczącym Samorzadu na czele, wyznacza przedstawicieli samorządu do uczelnianych, wydziałowych i samorządowych komisji.

  Od członka URD wymagana jest aktywność. Minimum to obecność na jednym spotkaniu w miesiącu.

  Ważne jeśli chcesz działać w konkretnym obszarze działalności samorządu typu w kulturze,  komisji socjalnej, czy chcesz organizować konferencję BioTech nie musisz zapisywać się do URD.

  Kandydatury należy zgłaszać do 29.11.2015 przez formularz.

  Dodatkowo kandydaci zobowiązani są do złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego ich chęć do kandydowania.
  Oswiadczenia te należy dostarczyć do 29.11.2015 do Piotra Budzisz pokój 111 Gmach Główny lub do sekretariatu katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych na FTiMS pokój 109a GG lub przesłać skan na adres piotr.budzisz@pg.gda.pl.

  TERMINARZ WYBORÓW DO SDPG ORAZ RW NA KADENCJE 2014/2015

  do 29.11.2015

  ZGŁASZANIE KANDYDATUR

  do 29.11.2015

  DOSTARCZENIE PISEMNEJ ZGODY NA KANDYDOWANIE

  30.11.2015

  GŁOSOWANIE

  do 1.12.2015

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW


Wyniki wyborów do URD i RW 2015

 • Znamy już wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i przedstawiceli Samorządu Doktorantów w Radach Wydziału.

  Wydział Chemiczny

  URD:

  1. Kuczyńska Anna
  2. Paulina Parcheta
  3. Maria Rybarczyk
  4. Mateusz Woźniak
  5. Wakat
  6. Wakat
  7. Wakat
  8. Wakat

  RW:

  1. Kuczyńska Anna
  2. Paulina Parcheta
  3. Mateusz Woźniak

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

  URD

  1. Emilian Piesik
  2. Wakat
  3. Wakat

  RW:

  1. Emilian Piesik

  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

  URD:

  1. Jan Cychnerski
  2. Mateusz Ficek
  3. Anna Giczewska
  4. Łukasz Gołuński
  5. Adam Korzeniewski
  6. Marek Tatara

  RW:

  1. Mateusz Ficek

  Środowiskowe Studium Doktoranckie przy Wydziale Mechanicznym

  URD:

  1. Jacek Frost
  2. Katarzyna Kaczorowska
  3. Wakat
  4. Wakat
  5. Wakat

  RW WMech:

  1. Wakat

  RW WOiO:

  1. Jacek Frost

  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  URD

  1. Pawel Mrozek
  2. Paweł Wielgat
  3. Mateusz Wiszniewski
  4. Beata Zima
  5. Wakat
  6. Wakat
  7. Wakat
  8. Wakat
  9. Wakat

  RW ILiŚ:

  1. Beata Zima

  RW Arch:

  1. Wakat

  Wydział Zarządzania i Ekonomii

  URD:

  1. Wioletta Kukier
  2. Paweł Szmagliński
  3. Wakat

  RW:

  1. Nagucka Emilia

  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  URD:

  1. Piotr Budzisz
  2. Krzysztof Zagórski

  RW:

  1. Piotr Budzisz

  Pierwsze spotkanie przewidziane jest w terminie 4 listopada. Będziemy kontaktować się z nowo wybranymi członkami w tej sprawie mailowo.

  Wiele miejsc w Radach nie zostało obsadzonych. W związku z tym odbędą się wybory uzupełniające na wszystkie wakaty w powyższej liście. Szczegóły pojawią się niebawem na stronie.

  Dziękujęmy przybyłym na głosowanie za zainteresowanie.


Wybory do Uczelnianej Rady doktorantów i Rad Wydziałów

 • Coraz bliżej końca października, a wraz z nim kończy się kolejna kadencja władz SDPG. W zwiąku z tym nadszedł czas na wybory przedstawicieli doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad Wydziałów na kolejną kadencję. Poniżej terminarz wyborów oraz informacje niezbędne dla osób chcących głosować lub/i kandydować do SDPG oraz RW.

  Informacje dla wyborców

  Na głosowanie przychodzimy z legitymacją doktorancką.

  Głosowanie odbędzie się

  we poniedziałek 26.10.2015

  w godzinach od 10:00 do 12:00

  w sali 407/408 w budynku OiO

   

  Informacje dla kandydatów

  Na wstępie czym zajmuje się Uczelniana Rada Doktorantów (URD).
  Jest to klasyczny organ uchwałodawczy, wytycza kierunek działań samorządu, opiniuje i akceptuje regulaminy studiów i stypendiów, akceptuje plany studiów, powołuje z pośród siebie Zarząd z Przewodniczącym Samorzadu na czele, wyznacza przedstawicieli samorządu do uczelnianych, wydziałowych i samorządowych komisji.

  Od członka URD wymagana jest aktywność. Minimum to obecność na jednym spotkaniu w miesiącu.

  Ważne jeśli chcesz działać w konkretnym obszarze działalności samorządu typu w kulturze,  komisji socjalnej, czy chcesz organizować konferencję BioTech nie musisz zapisywać się do URD.

  Kandydatury należy zgłaszać do 23.10.2015 przez formularz.

  Dodatkowo kandydaci zobowiązani są do złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego ich chęć do kandydowania.
  Oswiadczenia te należy dostarczyć do 23.10.2015 do Piotra Budzisz pokój 111 Gmach Główny lub do sekretariatu katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych na FTiMS pokój 109a GG.

  TERMINARZ WYBORÓW DO SDPG ORAZ RW NA KADENCJE 2014/2015

  do 23.10.2015

  ZGŁASZANIE KANDYDATUR

  do 23.10.2015

  DOSTARCZENIE PISEMNEJ ZGODY NA KANDYDOWANIE

  26.10.2015

  GŁOSOWANIE

  do 27.10.2015

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW


Ankieta międzynarodowa KRD

 • Szanowne Doktorantki i Doktoranci! 

  Uprzejmie prosimy Was o pomoc w zbieraniu informacji dotyczących wymiany międzynarodowej doktorantów w Polsce. Narzędziem do tego zadania jest specjalna ankieta stworzona przez Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii KRD. Wyniki tej ankiety pozwolą nam na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian, określenie stanu, ale też dobrych praktyk wymiany międzynarodowej polskich młodych naukowców.

  Link do ankiety.

  Serdecznie Was zapraszamy do wypełniania! Zajmie Wam tylko kilka minut, a efekty w postaci raportu zobaczycie już niedługo. 

  Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie i poświęcony czas.

   

  Pozdrawiam serdecznie

  Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

  Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Zapraszamy na spotkanie samorządu

 • Zapraszamy na najbliższe spotkanie samorządu w sali 407/408 OiO, w czwartek 25.06.2015 o godzinie 17:00. W planie zebrania jest:

  • powołanie przedstawicieli do Uczelnianej Komisji ds. studiów doktoranckich
  • powołanie Komisji Wyborczej
  • odwołanie obecnego i powołanie nowego Przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Sportu SDPG
  • dyskusja nad sposobem przeprowadzenia wyborów do URD na jesieni
  • sprawozdanie z IV posiedzenia Zarządu KRD w Warszawie
  • wolne wnioski

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Spotkanie URD 9.04.2015

 • Zapraszam wszystkich członków URD i gości na posiedzenie Uczelnianej Rady Doktorantów w najbliższy czwartek (9.04.2015) na godzinę 17:15 do pokoju 407/408 OiO.

  Tematem spotkania jest:

  • wybór reprezentanta Samorządu w Senacie
  • dyskusja nad regulaminem dopłat do konferencji
  • sprawozdanie z Zjazdu PDUT w Warszawie
  • sprawozdanie z Zjazdu Zarządu KRD we Wrocławiu
  • organizacja konferencji Biotech