Samorząd doktorantów PG - informacje

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Samorząd działa poprzez swoje organy.
Organami Samorządu są: Uczelniana Rada Doktorantów, Zarząd Samorządu, Przewodniczący Samorządu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński Doktorantów.
Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdanskiej.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną , kulturalną, oświatową i naukową

Spotkania samorządu

Siódme posiedzenie URD odbędzie się 30 września o 16.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z 6. posiedzenia
 2. Powołanie przedstawicieli w radach dyscyplin i dziedzin naukowych
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Wybory do Uczelnianej rady doktorantów

Wybory do URD zostały ogłoszone na poniedziałek 21 października 2019. Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączone pliki


III edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku.

Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 06.10.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference. The conference should take place in 2019.

Founds will be taken from cofoundings granted earlier and not spent, therefore the amount of cofoundings may be limited.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 06.10.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

 


Przedstawiciele doktorantów w radach dziedin i dyscyplin

W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października, doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dizedziny mogą zgłosić się, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl.

Utworzone zostały rady dyscyplin i dziedzin:

 • nauki społeczne (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości)
 • nauki ścisłe (matematyka, nauki fizyczne)
 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki chemiczne

 


"Wiedźmin" w Teatrze muzycznym

Drodzy doktoranci!

Zapraszamy na wspólne wyjście na "Wiedźmina". Dzięki waszej aktywności w ankiecie mogliśmy podjąć decyzję w sprawie rezerwacji seansu.
Przypomnijmy - spektakl odbędzie się 13.10.2019 o godzinie 17:00 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Od dzisiaj do 13.09 pod adresem mailowym kssd@pg.edu.pl przyjmujemy zgłoszenia rezerwacji miejsc od wszystkich zainteresowanych posiadających status doktoranta.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego kolejność wysyłania przez was zgłoszeń ma duże znaczenie.

Ostateczny termin dokonania rezerwacji i dopłaty 20 złotych do ceny biletu mija 13.09.2019.
Wpłaty można dokonać w pokoju 15C w budynku Chemii C od 26.08.19 do 13.09.19 w godzinach 10:00-13:00.


Wyniki wyborów uzupełniających

Do Rady Wydziału FTiMS został wybrany Wojciech Korzeniewski.

Do Rady Wydziału Mechanicznego zostal wybrany Marcin Wekwejt.

Do Uczelnianej Rady Doktorantów został wybrany Mariusz Furmanek.


III rajd rowerowy doktorantów

Zapraszamy na III Doktorancki Rajd Rowerowy. Trasa przebiegać będzie przez krajobraz Pomorza. Po drodze zwiedzanie i oglądanie lokalnych zabytków.

TERMIN: 8-9 czerwca 2019 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: 12 (decyduje kolejność zgłoszeń)

SZCZEGÓŁY I ZAPISY: zapisy do 28 maja 2019 do godziny 23:59 pod adresem:  https://forms.gle/rfCjwwSh65eujnvB9


Wybory uzupełniające

W poniedziałek 27 maja odbędą sie wybory uzupełniające na wydziałach Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym. Więcej informacji w załączonym pliku.

Załączone pliki


Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja.

A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8.

Załączone pliki


Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej.

W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference.

Conferences taking place from May to September are financed in this edition.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 19.04.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

Załączone pliki


Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego.

Załączone pliki


Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze.

Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może byc pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100 PLN.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 27 stycznia, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. W wiadomości prosimy podać:

 • imię, nazwisko, nr albumu
 • wydział
 • znajomość języka niemieckeigo

(Przed)świąteczne spotkanie doktorantów

Zapraszamy doktorantów na spotkanie świąteczne. Odbędzie się ono w środę 12 grudnia w DS12 (akademik doktorancki). Początek o 20.


Szkolenie dla doktorantów w zakresie nowej Ustawy

Serdecznie zapraszam na szkolenie w ramach  Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów - ALE!KRD, na którym będziecie mogli dowiedzieć się więcej na temat zmian, jakie niesie ze sobą Ustawa 2.0 i rozwiać wszelkie wątpliwości w dyskusji z ekspertem z KRD. Szkolenie skierowane jest do wszystkich Doktorantów z Trójmiasta.
 
Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji, ale ze względów logistycznych chcielibyśmy poznać przybliżoną liczbę uczestników, więc bardzo proszę o wypełnienie krótkiego formularza, gdzie zgłosicie jedynie chęć udziału i nazwę uczelni, do której należycie:
 
Szkolenie odbędzie się w sobotę 1-go grudnia o godzinie 11:00 w sali Audytorium Maximum na Wydziale Farmaceutycznym GUMed (Al. Gen. J. Hallera 107, Gdańsk).

Wybory przedstawicieli doktorantów do URD oraz RW

Szanowni Doktoranci!

Zebranie wyborcze w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów i w wyborach przedstawicieli do
Rad Wydziałów odbędzie się 17 października 2018 roku w godzinach 8.00-10.00 oraz 15.30-17.00
w sali 203, budynek Bratniak.

Serdecznie zapraszamy do kandydowania oraz przyjścia na wybory!

W załaczeniu ogłoszenie o wyborach.

Załączone pliki


Trzecie miejsce PG w konkursie PRODOK

Krajowa Reprezenyacja doktorantów przyznała nagrody w konkursie na najbardziej prodoktorancka uczelnię PRODOK 2018. Kapituła oceniała ofertę kształcenia, funkcjonowanie doktorantów w jednostkachoraz działalność Samorządu Doktorantów. W tym roku na wyniki wplyw miały także wyniki uczelni w działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce, wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Pierwsze miejsce ex aequo dla Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, drugie zajął Uniwersytet Jagielloński.

Galeria zdjęć


Wyniki wyborów do URD i RW

Przedstawiamy wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad wydziałów po dwóch terminach głosowania:

wydział wybory do URD wybory do RW
Architektury

brak kandydatów

4 wakaty

Agnieszka Szuta
 
Chemiczny

Małgorzata Rudnicka

8 wakatów

Hubert Byliński

Małgorzata Rudnicka

1 wakat

ETI

Marta Dmitrzak

Marta Stefaniak

Szymon Zaporowski

1 wakat

Bartłomiej Dec

Michał Rycewicz

Szymon Zaporowski

EiA

Agnieszka Mikołajczyk

Szymon Potrykus

Agnieszka Mikołajczyk
FTiMS

Bartosz Trawiński

1 wakat

Piotr Winiarz
ILiŚ

Paweł Wielgat

Tomasz Zybała

2 wakaty

Pawel Wielgat

Mechaniczny

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

Maciej Fabrykiewicz

Marcin Wekwejt

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

OiO

brak kandydatów

1 wakat

Krzysztof Wołoszyk
ZiE

Paulina Dębniak

Agnieszka Firgolska

1 wakat

Paulina Dębniak

Piotr Kasprzak

Zgodnie z Regulaminem Samorządu, na nieobsadzone miejsca w URD nie będą już przeprowadzone wybory.


Wyniki perwszego terminu wyborów

Przedstawiamy wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Doktorantów i do Rad wydziałów

wydział wybory do URD wybory do RW
Architektury

brak kandydatów

4 wakaty

brak kandydatów

1 wakat

Chemiczny

brak kandydatów

9 wakatów

brak kandydatów

3 wakaty

ETI

Marta Stefaniak

Szymon Zaporowski

2 wakaty

Szymon Zaporowski

2 wakaty

EiA

Agnieszka Mikołajczyk

Szymon Potrykus

Agnieszka Mikołajczyk
FTiMS

Bartosz Trawiński

1 wakat

Piotr Winiarz
ILiŚ

brak głosujących

4 wakaty

brak głosujących

1 wakat

Mechaniczny

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

Maciej Fabrykiewicz

Marcin Wekwejt

Michał Bartmański

Magda Dziaduszewska

OiO

brak kandydatów

1 wakat

Krzysztof Wołoszyk
ZiE

Paulina Dębniak

Agnieszka Firgolska

1 wakat

Paulina Dębniak

Piotr Kasprzak

W celu obsadzenia pozostających wakatów odbędą sie wybory uzupelniające. Termin wyznaczony został na poniedziałek 5 listopada od 16:00 do 17:30. Więcej informacji w załączonym pliku. Zapraszamy do kandydowania i głosowania.

Załączone pliki


Wyniki wyborów z dnia 17.10.2017 i 3.11.2017 do URD i RW kadencji 2017/2018

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Anna Kuczyńska-Łażewska
 • Anna Ordyszewska

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Chemicznego  do Rady Wydziału Chemicznego zostali wybrani:

 • Anna Ordyszewska
 • Mateusz Woźniak
 • Paulina Parcheta

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Marek Tatara
 • Szymon Zaporowski
 • Bartłomiej Mróz

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki do Rady Wydziału ETI zostali wybrani:

 • Tomasz Chludziński
 • Marek Tatara
 • Katarzyna Karpieńko

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do URD oraz Rady Wydziału EiA  został wybrany Emilian Piesik.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w URD zostali wybrani:

 • Bartosz Trawiński
 • Krzysztof Zagórski

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Radzie Wydziału FTiMS został wybrany Piotr Winiarz.

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w URD zostali wybrani:

 • Natalia Gietka
 • Mateusz Wiszniewski
 • Paweł Wielgat
 • Beata Zima

Przedstawicielkami doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  w Radzie Wydziału ILiŚ zostały wybrane:

 • Beata Zima
 • Karolina Matej-Łukowicz

 

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Architektury w URD  zostali wybrani:

 • Anna Półtorzycka
 • Tomasz Zybała

Przedstawicielką doktorantów Wydziału Architektury w Radzie Wydziału   została wybrana Anna Rubczak

 

Przedstawicielami doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym  do Uczelnianej Rady Doktorantów zostali wybrani:

 • Michał Bartmański
 • Maciej Fabrykiewicz

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Mechanicznego  do Rady Wydziału Mechanicznego został wybrany Michał Bartmański.

 

Przedstawicielem doktorantów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  do Rady Wydziału OiO został wybrany Krzysztof Wołoszyk.

 

Przedstawicielkami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Uczelnianej Rady Doktorantów zostały wybrane:

 • Agnieszka Firgolska
 • Paulina Dębniak
 • Katarzyna Ossowska

Przedstawicielami doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii do Rady Wydziału ZiE zostali wybrani:

 • Paulina Dębniak
 • Piotr Kasprzak

Wybory uzupełniające do Uczelnianej Rady Doktorantów oraz Rad Wydziału OiO i ZiE

Dnia 3 listopada odbędą się wybory uzupełniające przedstawicieli Samorządu Doktorantów do Uczelnianej Rady Doktorantów i Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Zarządzania i Ekonomii na kadencję 2017/2018. Szczegóły w załączonym komunikacie Komisji Wyborczej SDPG.

Załączone pliki


II edycja budżetu obywatelskiego PG

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego PG

Otwarty został konkurs projektów w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Zeszłoroczna edycja przyniosła 60 propozycji, z których do realizacji w drodze głosowania wybrano osiem. Pod tym adresem można śledzić postępy prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).

Jednym z gotowych projektów jest sauna w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Została ona wyłożona specjalnym drewnem, a jej tak zwane serce uwalnia olejki eteryczne. W obiekcie zainstalowano oświetlenie LED z możliwością wyboru koloru światła oraz wysokiej klasy głośniki wbudowane w ściany. Przy saunie znajduje się natrysk z funkcją masażu, a całość pozbawiona jest barier architektonicznych. Od września można już z niej korzystać.

– Nasz projekt to dowód na to, że inicjatywy zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego przynoszą bardzo ciekawe efekty. Pracownicy i studenci mogą wziąć sprawy w swoje ręce, wystąpić z fajnym pomysłem i znaleźć poparcie. Centrum Sportu Akademickiego będzie kontynuować swoją prosportową politykę, więc na pewno wymyślimy kolejną propozycję i zgłosimy ją do drugiej edycji – zapewnia dyrektor CSA Krzysztof Kaszuba.

Dużym poparciem w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego PG cieszył się pomysł wprowadzenia systemu kolejkowego do dziekanatów. Na Wydziale Mechanicznym takie rozwiązanie zaproponowała studentka Zuzanna Witkowska.

– Kiedy już zgłosiłam projekt okazało się, że na podobny pomysł wpadli studenci z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Postanowiliśmy więc połączyć nasze budżety i sami przygotować system kolejkowy do naszych dziekanatów oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI. Dzięki temu mogliśmy zaproponować politechnice o wiele lepszy jakościowo produkt niż te dostępne na rynku, bardziej dopasowany do potrzeb studentów – podkreśla.

W roku 2018 kwota budżetu również wyniesie 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone będzie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

– Realizacja I edycji budżetu obywatelskiego zakończyła się sukcesem. Wszystkie zadania, które wybrali w głosowaniu pracownicy i studenci, zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Cieszy mnie ogromne zainteresowanie tą formą włączania pracowników i studentów w proces decyzji związanych z poprawą wyglądu kampusu oraz komfortu pracy i studiów. Mam nadzieję, że zainteresowanie tą formą współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji jeszcze wzrośnie – stwierdził rektor PG prof. Jacek Namieśnik podejmując decyzję o kontynuowaniu inicjatywy budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.