Spotkania samorządu

Dnia 18 października odbędą się wybory przestawicieli Samorządu Doktorantów do Rad Wydziałów i Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2017/2018. Szczegółowe informacje w obwieszczeniu KW SDPG.