Spotkania samorządu

Pierwsze posiedzenie URD odbędzie się 6 listopada o 14.45 w budynku Bratniak, pokój 205.
Proponowany porządek obrad: 
  1. wybór przewodniczącego;
  2. wybór komisji rewizyjno-wyborczej;
  3. powołanie przedstawicieli doktorantów w komisjach (UKW, kom. dyscyplinarne, rada dyscypliny architektura i urbanistyka, ew. w komisjach senackich);
  4. ustalenie trybu powołania członków rady szkoły;
  5. uzgodnienie sposobu głosowania obiegowego;
  6. plan budżetu 2020;
  7. sprawy bieżące i wolne wnioski.