Spotkania samorządu

Trzecie posiedzenie URD odbędzie się 22 stycznia o 17.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia
  2. Sprawozdanie realizacji budżetu w roku 2018
  3. Przyjęcie budżetu na rok 2019
  4. Dyskusja nad koncepcją funkcjonowania szkoły doktorskiej
  5. Wolne wnioski