Spotkania samorządu

Trzecie posiedzenie URD odbędzie się 3 lutego o 13.15 w budynku Bratniak, pokój TBA.
Proponowany porządek obrad: 
  1. Przyjęcie sprawozdania z drugiego posiedzenia;
  2. Sprawozdanie finansowe 2019;
  3. Zmiana Regulaminu dofinansowań do konferencji;
  4. Organizacja działalności i zarządzania w samorządzie;
  5. Debata z rektorami 4.02;
  6. Sprawy różne.

Dodatkowo, będzie możliwość głosowania w wyborach przedstawiciela w UKE.