Spotkania samorządu

Siódme posiedzenie URD odbędzie się 30 września o 16.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z 6. posiedzenia
  2. Powołanie przedstawicieli w radach dyscyplin i dziedzin naukowych
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski