Spotkania samorządu

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji URD odbędzie się 13 listopada o 18.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia
  2. Sprawozdanie z rozdziału środków na rok 2018
  3. Przygotowanie założeń do rozdziału środków na rok 2019
  4. Dyskusja nad zmianą Regulaminu
  5. Wolne wnioski