Spotkania samorządu

Najbliższe spotkania samorządu zaplanowane jest na 29 V 2017 na godzinę 16:00 w sali 407/408 OiO.

Ramowy plan spotkania:

  1. Zatwierdzenie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
  2. Kodeksu etyki doktoranta
  3. Studia doktoranckie w perspektywie ustawy 2.0
  4. Założenia nowego regulaminu samorządu doktorantów
  5. Organizacja letniego zjazdu PDUT w Gdańsku
  6. Wolne wnioski

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów!