Spotkania samorządu

Drugieposiedzenie URD odbędzie się 17 grudniao 17.00 w budynku Bratniak, pokój 203.
Proponowany porządek obrad: 
  1. Przyjęcie sprawozdania z pierwszego posiedzenia;
  2. Powołanie przedstawiceli w radzie Szkoły doktorskiej;
  3. Budżet 2020;
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski;