Spotkania samorządu

Drugie posiedzenie URD kadencji 2017/2018 odbędzie się w czwartek, 30 listopada, o 18:00 w pok. 407/408 w budynku WOiO.
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia URD
  2. Budżet 2017 - stan faktyczny i możliwości 
  3. Budżet 2018 - planowane zakupy, wydarzenia i inicjatywy
  4. Powołanie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów
  5. Wolne wnioski