Stypendia, granty, dopłaty itp.

Treść z SDPG inne stypendia i granty PG.

Konkurs Konkurs na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Do 25 czerwca  trwa nabór na  stypendia zadaniowe dla doktorantów  będących uczestnikami studiów  stacjonarnych , wypłacane w ramach projektu  "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej ". Stypendia przeznaczone są na realizację  zadań badawczych  związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do...

Stypendia Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG

Stypendia Santander Universidades dla doktorantów PG
Trwa konkurs   na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Regulamin konkursu określa Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 ( link ). Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych  o charakterze międzynarodowym , organizowanych poza Trójmiastem na...

Stypendia Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 20176/2018

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich :   · wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego...

Jaskółki Jaskółki przedsiębiorczości 2017

Jaskółki przedsiębiorczości 2017
Rusza kolejna edycja konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości’ Jeśli masz pomysł na biznes to właśnie ten konkurs skierowany jest do Ciebie! Pomysły można zgłaszać w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę. Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ...

Jaskółki Jaskółki przedsiębiorczości 2016

Jaskółki przedsiębiorczości 2016
    Masz pomysł na biznes? Zgłoś go do konkursu i wygraj gotówkę   Trwają zgłoszenia do konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości", który skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego pomysłu na biznes.   Gwarantowana pula nagród wynosi 13 tysięcy złotych brutto . Dodatkowo partner konkursu Fundacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości nagrodzi laureatów pierwszego miejsca trzymiesięcznym...

Nowy Nowy regulamin stypedniów doktoranckich i projakościowych

Szanowni Państwo, w dniu 2 października 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora 26-2015 ws regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. Treść zarządzenia:  ZR 26-2015.pdf Wzór wniosku:  Wniosek o stypendium doktoranckie, projakościowe.doc ,  Wniosek o stypendium doktoranckie, projakościowe.pdf ...

Wykłady, warsztaty, konferencje itp.

Treść z SDPG inne stypendia i granty PG.

Brak wyników.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.