Sprawy socjalne - informacje

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

  • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
  • stypendium socjalnym dla doktorantów
  • stypendium specjalnym dla doktorantów
  • zapomogami losowymi dla doktorantów

 

Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 203 w budynku Bratniak.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 203 building nr 23)

 

DYŻURY:

04.04 15:00-16:00

09.04 15.00-16.00

16.04 15.00-16.00

25.04 10.00-11.00

Stypendia, zapomogi - wzory wniosków, wytyczne

Regulamin i załączniki

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tu.

 

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów)  należy generować za pośrednictwem portalu mojapg.

 

Składanie kopii dokumentów:

Istnieje możliwość składania kopii dokumentów, jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię dokumentu.


Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

I etap
14 – 25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

II etap
4 – 7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
13 czerwca 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
10 – 20 września 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
25 września 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
26 września – 28 września 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
1 października 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
1 sierpnia – 2 października 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
3 października 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

 

Kaucja gwarancyjna

Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2018/2019 – 200 zł

Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

  • do 16 lipca 2018 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
  • do 4 października 2018 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
  • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
  • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
do 3 września 2018 r.- doktoranci lat starszych

28 września – 4 października 2018 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

14-25 maja 2018 – termin składania wniosków o o miejsce w DS na wakacje

30 maja 2018 - publikacja wyników

2-4 lipca 2018 - kwaterowanie w przyznanym Domu Studenckim

Regulamin i wnioski (Załączniki do Regulaminu)
Dostępne tutaj.

Załączone pliki


UWAGA doktoranci I roku!

Przypominamy, że doktoranci I roku muszą złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w formie papierowej bez załączników w pok. 407/8 na WOIO do 21 Października w wyznaczonych godzinach dyżurów komisji ds. socjalnych.


Zaakceptowano regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej!

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
i doktorantom Politechniki Gdańskiej został zaakceptowany przez Rektora.

W związku z opóźnieniem w akceptacji regulaminu, składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach 17-21.10.2016. Wynika to wprost z wymogów ustawowych, na które SDPG nie ma wpływu.

Szczegółowe terminy dyżurów komisji ds. socjalnych zostaną podane w najbliższy weekend, 15-16.10.2016.

AKTUALIZACJA: Nowy regulamin zawiera pewne bardzo dyskusyjne zapisy, między innymi zapis o równocenności publikacji z list A, B i C do stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów. Trwają działania ze strony SDPG mające na celu szybką modyfikację nowego regulaminu, o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Aktualizacja 2: Udało się przywrócić brzmienie regulaminu różnicujący punktację czasopism z list A, B i C.

Załączone pliki


Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

W świetle ponawiających się zapytań dotyczących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, informujemy że możliwość składnia wniosków o ww. stypendia pojawi się gdy nowy regulamin tychże zostanie zaakceptowany przez odpowiednie władze. Na chwilę obecną termin akceptacji tych regulaminów jest nieznany. 

Gdy tylko regulaminy zostaną zaakceptowane, wyznaczone zostaną terminy składania wniosków oraz dyżury komisji ds. socjalnych.


Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora

Szanowni Doktoranci,

Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej.

Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora.
Jak tylko będzie znana pojawi się informacja o tym na stronie.

Tym czasem proszę uzbroić się w cierpliwość i zachęcamy do subskrybowania kanału RSS, by cały czas być na bierząco.


Nowy regulamin akademików PG!

W czerwcu został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG.

Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istnotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami można zapoznać się tutaj. Aktualne dyżury komisji socjalnej tutaj.

 

Załączone pliki


Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach 13.00-14.00.

Po tym terminie zostanie dokonany rozdział pokojów na wakacje.

Wniosek do pobrania <tu>. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego. 

Aby złożyć wniosek w czyimś imieniu konieczne jest posiadanie upoważnienia <tu> od tej osoby.