Sprawy socjalne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sprawy socjalne

Aktualności

 • 2021-06-27

  Świadczenia z funduszu stypendialnego - progi i kwoty

  Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium socjalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 1000 PLN...

 • 2021-06-27

  Nowy Regulamin świadczeń

  Został wydany Regulamin świadczeń obowiązujących w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj.

 • 2021-06-27

  Stypendia z funduszu stypendialnego

  Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów). Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG. Do pobierania stypendiów z funduszu uprawnieni są tylko doktoranci kształcący się na studiach doktoranckich....

 • 2021-06-27

  Stypendia na rok 2019/2020

  Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych: Stypendia doktoranckie Stypendia projakościowe Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla...

 • 2021-06-23

  Świadczenia z funduszu stypendialnego - progi i kwoty

  Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium socjalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 1000...