Sprawy socjalne - informacje

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

 • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12
 • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 • stypendium socjalnym dla doktorantów
 • stypendium specjalnym dla doktorantów
 • zapomogami losowymi dla doktorantów

 

Treść z SDPG akademik.

Dormitory DS12 for summer holydays and for next academic year 2019/2020

Allocation for the academic year 2019/2020

If applying for DS12 for the next academic year, attachment nr. 4 of regulations of dormitories of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) should be submitted to Commission for Social Affairs.

Stage I

13.05.2019 – 23.05.2019 - applications for a place in a DS12.

30.05.2019 - publication of the results of the allocation in DS12.

Stage II

3.06.2019 – 6.06.2019 - appeals regarding the granting of a place in DS12.

13.06.2019 - publication of the results of appealed appeals for the award of a place in DS12

Stage III and Stage IV (for newly recruited)

 

Stage V

1.08.2019 – 27.09.2019 - application for a place in DS12 at the Student's Affairs Department
(
for people who have not applied or have not received a place in a dormitory in I, II, III or IV stages)

30.09.2019 - publication of the results of applications for a place in a dormitory for people who have not applied or have not received a place

Deposit

The amount of the guarantee deposit for the academic year 2019/2020 is PLN 300.

The amount of the deposit has increased, people who have a deposit of PLN 200 are required to pay PLN 100. No payment will result in deletion from the list)

 Deadlines for deposit payment - PhD students

 • until 15.07.2019 - persons who have been allocated a place in dormitory in stages I-II

 • by the date of submitting the application at the Student's Affairs Department - people who want to participate in stage V

 • until the day of accommodation (no later than on the day of accommodation) - others

Resignation

Until 5.09.2019 - doctoral students of the older years.

Accomodation

28.09.2019- 4.10.2019 - accommodation in DS12 for the academic year 2019/2020.

Allocation for summer

If applying for DS12 for summer, attachment nr 6 of regulations of dormitory of the Gdańsk University of Technology (Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej) shouldbe submitted to Commission for Social Affairs

14.05.2019 - 23.05.2019 - applications for a place in DS12 for summer.

30.05.2019 - publication of results results of the allocation in DS12 for summer.

Deposit

Students living in a dormitory during the 2018/2019 academic year - the deposit is also valid during the holidays.

Students who are not staying in a dormitory during the academic year should pay a deposit until the date of applying for a place in a dormitory for the summer. Proof of payment is a required attachment to the application.

Resignations

Resignation from the granted place in dormitory should be sent until 20.06.2019 to the Comission, e-mail address: kssd@pg.edu.pl.

Office Hours of the doctoral students' Commission for Social Affairs

room 203 building 23

14.05.2019  16:15-17:00
15.05.2019  9:15-10:00
20.05.2019  17:15-18:00
21.05.2019  16:15-17:00
22.05.2019   9:15-10:00
23.05.2019  15:15-16:00


Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

I etap
14 – 25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

II etap
4 – 7 czerwca 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
13 czerwca 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
10 – 20 września 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
25 września 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.

IV etap
26 września – 28 września 2018 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckich.
1 października 2018 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

V etap
1 sierpnia – 2 października 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
3 października 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

 

Kaucja gwarancyjna

Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2018/2019 – 200 zł

Terminy wpłaty kaucji – doktoranci:

 • do 16 lipca 2018 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
 • do 4 października 2018 r.– osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach III-IV;
 • do dnia złożenia podania w Odwoławczej Komisji Stypendialnej – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
 • do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.

Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim:
do 3 września 2018 r.- doktoranci lat starszych

28 września – 4 października 2018 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019

Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów

14-25 maja 2018 – termin składania wniosków o o miejsce w DS na wakacje

30 maja 2018 - publikacja wyników

2-4 lipca 2018 - kwaterowanie w przyznanym Domu Studenckim

Regulamin i wnioski (Załączniki do Regulaminu)
Dostępne tutaj.

Załączone pliki


Nowy regulamin akademików PG!

W czerwcu został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG.

Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istnotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami można zapoznać się tutaj. Aktualne dyżury komisji socjalnej tutaj.

 

Załączone pliki


Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach 13.00-14.00.

Po tym terminie zostanie dokonany rozdział pokojów na wakacje.

Wniosek do pobrania <tu>. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu osobistego. 

Aby złożyć wniosek w czyimś imieniu konieczne jest posiadanie upoważnienia <tu> od tej osoby.