Sprawy socjalne - informacje

Komisja socjalna SDPG zajmuje się:

  • przydziałem miejsc w akademiku doktoranckim DS12
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
  • stypendium socjalnym dla doktorantów
  • stypendium specjalnym dla doktorantów
  • zapomogami losowymi dla doktorantów

 

Treść z SDPG stypendium rektora.

Stypendia na rok 2019/2020

Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

 Od najbliższego roku akademickiego stypendiami z Funduszu stypendialnego (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi) nie będzie się zajmować komisja samorządu doktorantów. Sprawy te będzie prowadzić Komisja stypendialna. Regulamin na rok 2019/2020 jeszcze nie został opublikowany.

Informacje te dotyczą tylko doktorantów na studiach doktoranckich.

Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora

Szanowni Doktoranci,

Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej.

Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora.
Jak tylko będzie znana pojawi się informacja o tym na stronie.

Tym czasem proszę uzbroić się w cierpliwość i zachęcamy do subskrybowania kanału RSS, by cały czas być na bierząco.