Sprawy socjalne

V V etap przydzielania miejsc w akademiku

[PL] Informujemy, iż na kontach w mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] Rooms in dormitories: We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your mojaPG accounts....

Świadczenia Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty

Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium scojalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem)...

Wnioskowanie Wnioskowanie o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora można składać do 19 października.

Nowy Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązującu w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj (link) .

Wyniki Akcji Lato - DS12 Wyniki Akcji Lato - DS12

Poniżej lista osób, które otrzymały miejsca w DS12 na wakacje wraz z przydzielonymi pokojami. Osoby, które otrzymały miejsca na rok akademicki 2019/2020 mają prawo do zamieszkania w DS do końca września. Doktorant Pokój Patryk B. 112b Justyna G. 116b Dominik K. 303a ...

Akademik Akademik dal doktorantów/Dormitory for doctoral students

Są już szczegóły dotyczące miejsc w DS12 dla doktorantów. Wprowadzone zostało zarządzenie zmieniające zasady przyznawania miejsc oraz pojawił się komunikat z terminami . Doktoranci, którzy obecnie mieszkają w DS12, mają prawo do zamieszkania do końca września. Pozostali doktoranci mogą...

Ułatwienia Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (i nie tylko)

W związku z obawami i wątrpliwościami doktorantów wyjaśniamy: Termin umożenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r. Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin...

Stypendia Stypendia z funduszu stypendialnego

Aktualne informacje dotyczące świadczeń z funduszu stypendialnego, w tym nowy Regulamin, można znaleźć na stronach Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej (terminy dyzurów). Wszystkie wnioski, także o stypendium Rektora, generowane są w systemie MojaPG. Do pobierania stypendiów...

Stypendia Stypendia na rok 2019/2020

Informacje o przyznawaniu stypendiów na rok 2019/2020.

Dormitory Dormitory DS12 for summer holydays and for next academic year 2019/2020

Information about applying for a dormitory for doctoral students.

Stypendia, Stypendia, zapomogi - wzory wniosków, wytyczne

Regulamin i załączniki Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest tutaj .   Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów) należy generować za pośrednictwem portalu MojaPG.   Składanie kopii dokumentów: Istnieje możliwość...

Przyznawanie Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 :
Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 : I etap 14 – 25 maja 2018 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. 30 maja 2018 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. II etap 4 – 7 czerwca 2018...

UWAGA UWAGA doktoranci I roku!

Przypominamy, że doktoranci I roku muszą złożyć wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w formie papierowej bez załączników w pok. 407/8 na WOIO do 21 Października w wyznaczonych godzinach dyżurów komisji ds. socjalnych.

Zaakceptowano Zaakceptowano regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej!

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej został zaakceptowany przez Rektora. W związku z opóźnieniem w akceptacji regulaminu, składanie wniosków o stypendia będzie możliwe wyłącznie w dniach 17-21.10.2016 . Wynika to wprost z wymogów...

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

W świetle ponawiających się zapytań dotyczących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, informujemy że możliwość składnia wniosków o ww. stypendia pojawi się gdy nowy regulamin tychże zostanie zaakceptowany przez odpowiednie władze. Na chwilę...

Stypendium Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów - decyzje

Od czwartku 19.11.2015 w godzinach dyżurów Komisji ds. socjalnych można już odbierać decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.

Dyżury Dyżury komisji socjalnej, stypendium rektora

Szanowni Doktoranci, Aktualne terminy dyżurów komisji socjalnej dostępne są na stronie głównej oraz podstronach komisji socjalnej. Jeszcze nie jest znana dokładna data ogłoszenia wyników Stypendium Rektora. Jak tylko będzie znana pojawi się informacja o tym na stronie. Tym czasem proszę...

Stypendium Stypendium rektora - pierwszy rok studium - pilne!

Osoby będące aktualnie na 1 roku studiów doktoranckich i ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów proszene są o przesłanie wypełnionych wniosków wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: kssd@pg.gda.pl do dnia 20.10.2015 .  Jako kompletny wniosek rozumie się wypełniony druk...

Nowy Nowy regulamin akademików PG!

Nowy regulamin akademików PG!
W czerwcu został ogłoszony nowy regulamin zamieszkania i przydzielania miejsc w domach studenckich PG. Zmiany dla doktorantów są głównie kosmetyczne, nie ma istnotnych zmian. Uściślone za to zostały wzory wniosków i terminy podczas rozdziału miejsc. Ze szczegółami procedury i aktualnymi terminami...

Ostateczny Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!

Ostateczny termin na wnioski o akademik na wakacje!
Ostateczny termin składania podań o akademik DS12 na wakacje upływa na dyżurze komisji socjalnej w  poniedziałek, 1 czerwca 2015, w godzinach 13.00-14.00. Po tym terminie zostanie dokonany rozdział pokojów na wakacje. Wniosek do pobrania <tu>. Do wniosku należy dołączyć ksero dowodu...

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021 Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów 2021

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG informuje, że z przyczyn technicznych zgłaszanie kandydatów przez system informatyczny zostało anulowane. Zapraszamy doktorantów do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach do Uczelnianej Rady Doktorantów PG 2021-22. Kandydaci mogą zgłaszać się mailowo na adres  sdpg@pg.edu.pl  od wtorku 19.10.2021 do czwartku 21.10.2021 r. do godziny...

V etap przydzielania miejsc w akademiku V etap przydzielania miejsc w akademiku

[PL] Informujemy, iż na kontach w mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Przyczyna odmowy - brak wolnych miejsc. [EN] Rooms in dormitories: We would like to inform that results of 5th stage of room applications can be checked in your mojaPG accounts. Reason for refusal - no vacancies.

III edycja dofinansowań do konferencji 2021 III edycja dofinansowań do konferencji 2021

[PL] Do  22 lipca  można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać się można od 8 lipca przez formularz dostępny  tutaj . UWAGA : Wszystkie potrzebne pliki (zaproszenie na konferencję, potwierdzenie o braku finansowania z innych źródeł) prosimy wysłać na adres sdpg@pg.edu.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 lipca. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń,...

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów

[PL] Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59. Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl ....

Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap) Wyniki przydziału miejsc w DS12 (I etap)

Wyniki przydziału miejsc są dostępne >>> tutaj <<<. Proszę zapoznać się z informacjami na końcu dokumentu. Do 31.07.2021 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie). Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta...

Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022 Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie ( nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji ) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia. Terminy I etap: 24.05-6.06.2021 r . – składanie podań o przyznanie miejsc w DS 11.06.2021 r. - wyniki...

Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji Miejsca w Domu Studenckim nr 12 w trakcie wakacji

Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim nr 12 Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 tj. do 27 czerwca 2021 r. zachowują prawo do zamieszkania w DS 12 w okresie wakacji, tj. do 30 września 2021 r., bez składania dodatkowych wniosków. Osoby niemieszkające w DS12 w roku 2020/2021, mogą wnioskować o przyznanie pokoju w DS12 na okres wakacyjny wysyłając wypełniony...

Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021 Wyniki II edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

II edycja dofinansowań do konferencji 2021 II edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 12 maja można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski...

Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021 Wyniki I edycji dofinansowań do konferencji 2021

Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie.  All applications have been granted co-funding. 

I edycja dofinansowań do konferencji 2021 I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny  tutaj . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca.   Regulamin dofinansowań można znaleźć tutaj >>>  Regulamin  <<<   Ze względu na stan epidemii można składać wnioski dotyczące wszystkich konferencji w tym roku. Także tych, które odbyły się...

Newsletter Krajowej Reprezentacji Doktorantów Newsletter Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Drodzy doktoranci! Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem Newslettera Krajowej Reprezentacji Doktorantów (w załączniku). Załączone pliki ...

Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin Przedstawiciele doktorantów w radach dziedzin i dyscyplin

W nowym Statucie Politechniki Gdańskiej, obowiązującym od 1 października, doktoranci otrzymali możliwość delegowania przedstawicieli z głosem doradczym do rad dziedzin i dyscyplin naukowych. Osoby, które chcą reprezentować doktorantów w radzie swojej dyscypliny albo dziedziny, mogą zgłosić się, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. Utworzone zostały rady dyscyplin i dziedzin: nauki...

Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja] Rada mieszkańców DS12 [aktualizacja]

Wyniki: Aleksandra Laska 11 Damian Koszelow 8 Patryk Błaszczak 7 Wszyscy kandydaci zostali członkami RM. All candiadtes become members of the Council. Doktoranci i doktorantki mieszkający w Domu Studenckim nr 12 wybiorą radę mieszkańców. Informacja o wyborach jest dostępna tutaj . Wybory odbędą się 26.11.2020, zgodnie z zasadami (link) przyjętyim przez samorząd doktorantów i...

Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty Świadczenia z funfuszu stypendialnego - progi i kwoty

Ustalone przez Prorektora warunki przyznawania świadczeń. Stypendium scojalne: dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego - 1050 PLN podstawa naliczenia stypendium socjalnego - 1550 PLN kwota minimalna stypendium - 500 PLN kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) - 1937 PLN maksymalna kwota zwiekszenia stypendium socjalnego - 1000 PLN Zapomoga: minimalna...

Wybory 2020 Wybory 2020

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów odbędą się w poniedziałek 16 listopada. Głosowanie w wyborach będzie zdalne. Kandydaci mogą zgłaszać się do 11 listopada. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie https://pg.edu.pl/sd/wybory2020 , na której będą też umieszczane kolejne informacje.   Elections to the Doctoral Students’ Council be held on Monday, 16 November. Voting in the...

Wnioskowanie o stypendium rektora Wnioskowanie o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora można składać do 19 października.

Nowy Regulamin świadczeń Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązującu w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. Regulamin dostępny jest tutaj (link) .

IV edycja dofinansowań do konferencji IV edycja dofinansowań do konferencji

Do 26 lipca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji.

Zmiany w przyznawaniu stypendiów Zmiany w przyznawaniu stypendiów

Rektor wprowadził zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów doktorancki i projakościowych na studiach doktoranckich.

Samorząd

Spotkania samorządu

Fourth meeting of the doctoral students council will take place on Tuesday, 20 July 2021 at 16:00.
The agenda:
1. Adopting a report from the previous meeting.
2. Summary of the current self-government actions.
3. Discussion about the budget.
4. Discussion about media and promotion commission.
5. Polonium scholarship program.
6. Current affairs.

 

Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej.

W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference.

Conferences taking place from May to September are financed in this edition.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 19.04.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

Załączone pliki