Stypendia naukowe i granty - informacje

Dla doktorantów PG dostępne są różnego rodzaju stypendia naukowe, dopłaty do konferencji oraz możliwości uzyskania grantów. Należą do nich między innymi:

 • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium przyznawane przez Komisję Socjalną Samorządu Doktorantów. Jest to odpowiednik stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od ok. 300 do 650 zł miesięcznie. Więcej informacji tutaj. Jest to jedyne stypendium naukowe, którym zajmuje się samorząd doktorantów.
 • dopłaty do konferencji naukowych - dopłaty z funduszu Samorządu Doktorantów PG do konferencji naukowych dla doktorantów. Dopłata wynosi do 1000 zł. Więcej informacji tutaj.
 • inne organizowane przez Politechnikę Gdańską stypendia naukowe, dopłaty do wyjazdów, granty itp. - m.in. stypendium doktoranckie, projakościowe. Informacje tutaj.
 • pozostałe - stypendia i granty spoza PG. Więcej informacji tutaj.

Jaskółki przedsiębiorczości 2017

Rusza kolejna edycja konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości’

Jeśli masz pomysł na biznes to właśnie ten konkurs skierowany jest do Ciebie!

Pomysły można zgłaszać w grupach (do 3 osób) bądź w pojedynkę. Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes.
Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 7-10 najlepszych projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • innowacyjność                                               
 • strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
 • strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
 • zaspokojenie potrzeb rynkowych                                            

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja br.:

 • drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl  (max.  rozmiar pliku: 5 MB),
 • dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, al. Zwycięstwa 27, pok. nr 20, I piętro.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego,
 • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów),
 • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx lub filmu o długości do 120 sekund.

Autorzy prac zakwalifikowani do drugiego etapu będą mieli okazję przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie finałowej gali. Prezentacje będą  oceniane przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

Zwycięscy w konkursie otrzymają nagrody:

I miejsce: 5 000 zł

II miejsce: 3 000 zł

III miejsce: 2 000 zł

Najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym:

 • ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania
 • sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe
 • wsparcie w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu

Więcej informacji na temat konkursu: http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki

Czekamy na Twoje zgłoszenie!