Stypendia naukowe i granty - informacje

Dla doktorantów PG dostępne są różnego rodzaju stypendia naukowe, dopłaty do konferencji oraz możliwości uzyskania grantów. Należą do nich między innymi:

  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów - stypendium przyznawane przez Komisję Socjalną Samorządu Doktorantów. Jest to odpowiednik stypendium rektora dla najlepszych studentów. Od ok. 300 do 650 zł miesięcznie. Więcej informacji tutaj. Jest to jedyne stypendium naukowe, którym zajmuje się samorząd doktorantów.
  • dopłaty do konferencji naukowych - dopłaty z funduszu Samorządu Doktorantów PG do konferencji naukowych dla doktorantów. Dopłata wynosi do 1000 zł. Więcej informacji tutaj.
  • inne organizowane przez Politechnikę Gdańską stypendia naukowe, dopłaty do wyjazdów, granty itp. - m.in. stypendium doktoranckie, projakościowe. Informacje tutaj.
  • pozostałe - stypendia i granty spoza PG. Więcej informacji tutaj.

Stypendia doktoranckie i projakościowe - wstępne listy rankingowe

Poniżej prezentujemy wstępne listy rankingowe dotyczące stypendiów doktoranckich i projakościowych na rok 2016/2017 dla doktorantów:

Informacji na temat terminów składania ewentualnych odwołań proszę szukać na stronie swoich studiów doktoranckich. Przewidywany harmonogram działań, obowiązujący w przypadku stypendiów projakościowych, można znaleźć w informacji na temat stypendium projakościowego w roku akademickim 2016/2017.