Wyniki wyborów

Protokół głosowania (link).

The protocol of voting (EN) (link).

W wyborach uzupełniających kandydaci nie zgłosili się. Głosowanie nie zostanie przeprowadzone.
The candidates did not apply in the by-election. The vote will not take place.