Język niemiecki dla doktorantów

Kontynuujemy kurs niemieckiego, który odbył się w poprzednim semestrze. Zapraszamy także nowych uczestników, którzy przed zapisaniem się powinni wykonać test poziomujący dostępny na platformie eNauczanie.

W semestrze planowanych jest 30 godzin zajęć, prowadzonych w Centrum Języków Obcych.

Tak jak w poprzednim semestrze uczestnicy pokrywają część kosztów - 90 PLN.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się przez formularz,  który będzie aktywny do wtorku 8 paździrnika, do końca dnia. W formularzu należy podać wynik testu poziomującego.


Jean Monnet Symposium

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w latach 2016 - 2019 jest gospodarzem Jean Monnet Chair. Do tej pory w ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone były zajęcia dla studentów w tematyce Unii Europejskiej, organizowano otwarte wykłady i praktyczne warsztaty.

W tym roku głównym wydarzeniem będzie Jean Monnet Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2019 r.

 Sympozjum składać się będzie z seminarium oraz warsztatów poświęconych tematowi konwergencji realnej i nominalnej w Unii Europejskiej.

Omawiane będę różne aspekty konwergencji, jednakże szczególny nacisk zostanie położony na analizę konwergencji gospodarczej między Polską a Europą Zachodnią i jej implikacjami dla całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.


Konferencja GUT Day for AI

Szanowni Państwo,

w imieniu politechnicznego klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji - AI Bay ( http://aibay.ai/) zapraszamy serdecznie na konferencję GUT Day for AI, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 14 maja 2019 r. Konferencja ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji.

W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych badań na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo–badawczo–przemysłowej.
Na konferencji GUT Day for AI swoje referaty wygłoszą naukowcy reprezentujący wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej, prezentując swoje projekty i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie http://aibay.ai/gut-day-for-ai/

Szczegółowy program konferencji:
 
08:30 – 09:00 Rejestracja
09:00 – 09:10 Rozpoczęcie, Powitanie i Wprowadzenie
09:10 – 09:30 dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energetyce”
09:30 – 09:50 prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu i śledzeniu obiektów morskich i w hydrografii”
09:50 – 10:10 dr inż. Michał Grochowski – Wydział Elektrotechniki i Automatyki „Jak rozsądnie korzystać z systemów inteligentnych?”
10:10 – 10:40 Przerwa kawowa nr 1
10:40 – 11:00 prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. zw. PG – Wydział Zarządzania i Ekonomii „Inteligentna inżynieria wiedzy z decyzyjnym DNA”
11:00 – 11:20 mgr inż. Miłosz Wieczór – Wydział Chemiczny „O inteligencji chemików: jak zdigitalizować chemiczną intuicję?”
11:20 – 11:40 dr inż. arch. Jan Cudzik & mgr inż. arch. Kacper Radziszewski – Wydział Architektury „Sztuczna inteligencja w architekturze”
11:40 – 12:00 mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii „Działalność CTWT w obszarach S2B – science to business i B2S – business to science”
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa nr 2
12:30 – 12:50 dr inż. Patryk Jasik & inż. Adrian Kastrau – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej „Oznaczanie ludzkich stanów emocjonalnych na podstawie sygnałów EEG – model klasyfikacyjny”
12:50 – 13:10 dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG – Wydział Mechaniczny „Roje i neurony w modelowaniu układów mechanicznych”
13:10 – 13:30 dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki „Sztuczna inteligencja w analizie danych multimedialnych”
13:30 – 14:00 Dyskusja, Wnioski i Zakończenie

 

Stanowiska pokazowo-wystawiennicze:
Dział Projektów – możliwości finansowania badań związanych ze sztuczną inteligencją m.in. w programie Horyzont2020.
Most Wiedzy i Most Danych – multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy oraz repozytorium otwartych danych badawczych.
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii + e-Pionier - działalność i możliwość współpracy z CTWT na liniach S2B i B2S (science - to- business & business - to - science) oraz finansowanie rozwiązań problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa.
Koło Naukowe "GRADIENT" (WETI) oraz K oło Naukowe Informatyki Statystycznej (WFTiMS) – prezentacja projektów studenckich w dziedzinie sztucznej inteligencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie

https://bilety.pg.edu.pl/event/gut-day-for-ai/

Zapraszamy serdecznie

Spotkanie Zatoki Sztucznej Inteligencji

W imieniu klubu AI Bay - Zatoki Sztucznej Inteligencji - zapraszamy ponownie wszystkich zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na nasze drugie spotkanie cykliczne, które odbędzie się w czwartek 28.02. w godzinach 18:00-20:00 w Audytorium 2 nowego budynku ETI.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prelekcje:

 • 18:00 - Jarosław Skokowski (Biobank GUMed): "Polska sieć biobanków i sztuczna inteligencja"
 • 18:45 - Karol Wacław Dziedziul (WFTiMS PG): "O twierdzeniu Benjamini-Hochberga, czyli dlaczego dochodzi do fałszywych odkryć"
 • 19:30 - Alicja Kwaśniewska (Intel AI Lab, AI Product Group, San Diego, USA oraz WETI PG): "Superrozdzielczość, czyli jak zwiększyć jakość obrazu"

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez link w aplikacji Evenea: https://aibay-c2.evenea.pl/

 


Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze.

Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może byc pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100 PLN.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 27 stycznia, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. W wiadomości prosimy podać:

 • imię, nazwisko, nr albumu
 • wydział
 • znajomość języka niemieckeigo

Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Trwa nabór do projektu „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanego dalej „ALE!KRD”, współfinansowanego przez KRD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku”. 
Grupie 25 osób, ➡️ dyspozycyjnych w dniach 3-9 września ⬅️oferują: 
 nieodpłatny udział w unikalnym programie 40 h szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz rozwój kompetencji miękkich w szczególności w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji, 
☑️ zakwaterowanie i wyżywienie podczas ALE!KRD;
 możliwość uzyskania dwóch certyfikatów po odbyciu szkoleń i spełnieniu warunków wymaganych do ich otrzymania;
☑️ nawiązanie kontaktów z innymi aktywnymi doktorantami z wielu polskich ośrodków akademickich uczestniczących w ALE!KRD.
🗓️ Zgłoszenia do 6 sierpnia! 

Szczegóły tutaj.


Zachęcamy do udziału!


Interdyscyplinarna szkoła letnia

 

Zapraszamy na zajęcia w ramach interdyscyplinarnej szkoły letniej z udziałem zagranicznych wykładowców.

Termin: od dn. 28 do dn. 30 czerwca br. - zajęcia rozpoczynać się będą o 9.15 i kończyć o godz. 15.15. Jeden odczyt trwa 3 godz. z przerwami (catering i kawa).

Uczestnictwo w 2-ch odczytach (2x po 3 godz.) umożliwia uzyskanie 1 ECTS

Odczyty zostaną wygłoszone przez:

Asst. Prof. Dr. Paola Ardizolla >>>

Dr. Haitham A. Abu-Rub >>>

Prof. dr hab. Marek Izydorek >>>

Ass. Prof. Gerhard Sinn >>>

Dr. Nils Waterstraat >>>

 

Zapisy na wybrane zajęcia >>>

 

Więcej informacji: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

 


Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących

Zapraszamy na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących w Politechnice Gdańskiej.  

Termin: od dn. 25 do dn. 29 czerwca br.

Uczestnictwo w 15 godz. wykładzie umożliwia uzyskanie 2 punktów ECTS

Tematy wykładów:

Modernism in Turkey: the contribution of the German-Area Architects >>>

Fredholm Operators and Spectral Flow >>>

Electromechanical energy conversion >>>

Characterisation of natural and technical materials at micro- and macro-scale >>>

 

Zapisy na wybrane zajęcia >>>

 

Więcej informacji: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

 


Darmowe warsztaty: Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - jak pisać skutecznie?

 

Skuteczne pisanie artykułów naukowych wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami. Od wyboru rodzaju publikacji naukowej i czasopisma, przez kryteria recenzowania i dostosowanie do wymogów, aż po narzędzia doskonalenia artykułów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim i polskim oraz jak publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Zapisy przez formularz znajdujący się na tej stronie

 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku:

Data: 7 czerwca 2018 r.
Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12

Gmach Główny - sala 300

 

 Godziny:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 16:00 Szkolenie

Zajęcia poprowadzi dr Piotr Siuda

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I - 1,5 h

Z warsztatu autora artykułów naukowych

Narzędzia ułatwiające pisanie.
Menadżery bibliografii.
Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

 

BLOK II - 1h

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego

Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego?
Pisanie po polsku czy po angielsku?
Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.
Pisanie jako proces.
Wybór rodzaju publikacji.
Kryteria recenzowania tekstów.
Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.
Błędy językowe, czyli Ponglish.

 

BLOK III - 1,5h

Konstrukcja artykułu

Uniwersalna struktura artykułu naukowego.
Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.
Strategie tworzenia dobrego tytułu.
Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).
Lista autorów.
Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.
Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.
The Introduction– wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.
Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.
Sekcja Methods– jej cele oraz organizacja.
Sekcja Discussion– ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
Podziękowania.

 

BLOK IV - 1 h

Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów

Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?
List do edytora, covering letter.
Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.
Działania około-publikacyjne.
Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services)?

 


Akademia Inspiracji "GIRLS GO START-UP!"

RUSZYŁ NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWEGO „GIRLS GO START-UP! ACADEMY”

 

12- miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym „Girls go start-up! Academy"

Do udziału w Akademii zapraszamy  maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych, medycznych oraz pokrewnych. Ale nie tylko! Najważniejsze jest, aby składając aplikację mieć zarys pomysłu na własny start-up technologiczny/naukowy. Najbardziej interesuje nas tematyka: IT, BIO, Nano, Energy, Creative industries, a także projekty interdyscyplinarne.

W programie zyskasz 12-miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek (lista mentorek) – kobiet działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedziny start-upów oraz wartościowy cykl szkoleń z udziałem amerykańskich trenerów z najlepszych ośrodków naukowych.

Program mentoringowo-szkoleniowy rozpocznie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. warsztatami na temat leadership development itense, prowadzonymi przez mentorki Scherer Leadership Center oraz warsztatami realizowanymi dzięki metodologii design thinking. Sesja networkingowa pozwoli Ci na lepsze poznanie samej siebie i budowaniu swojej sieci współpracy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Google w Warszawie.

W pierwszej połowie 2018 r.  będziesz także zaproszona do wzięcia udziału w cyklu interaktywnych szkoleń z zakresu m.in.: budowania marki przedsięwzięcia i marki osobistej, modeli biznesowych, networkingu, skutecznej komunikacji i finansowania start-upów oraz elevator pitch. W czerwcu 2018 r. odbędą się warsztaty poświęcone wsparciu umiejętności miękkich i próbna sesja pitchingowa. Najlepsze projekty (pary mentoringowe), wyłonione w drodze konkursu Shesnnovation, zostaną zaprezentowane podczas prestiżowego międzynarodowego wydarzenia Lean in Stem Conference w listopadzie 2018 r. 

W poprzedniej edycji programu powstalo 18 start-upów STEM

Już dziś zaaplikuj do programu, nie czekaj!

Develop your inner unicorn!

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada br.

 

„Make the world your own business” 


Zajęcia z j. angielskiego

W odpowiedzi na liczne zapytania, informujemy że kurs języka angielskiego odbędzie się :) Niestety ciągle czekamy na Centrum Języków Obcych, o postępach będziemy informować na bieżąco.

Grantopisanie - Preludium 13

Zbliża się deadline na składanie wniosków w konkursie Preludium 13. W związku z tym zapraszamy na drugą edycję warsztatów z pisania wniosków. Mile widziani zarówno całkiem początkujący jak i osoby, które już mają pewne doświadczenia w walce o granty ;)

Warsztaty odbędą się we wtorek 30 maja (od 14:00 do 16:00) w siedzibie SDPG, czyli pokoju 407/408 WOiO.


Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 13. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10. 


Podsumowanie kursu z języka angielskiego dla doktorantów

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbył się kurs języka angielskiego dla doktorantów. Po jego zakończeniu przeprowadzona została ankieta na temat kursu, której wyniki prezentujemy poniżej. W związku z bardzo pozytywną oceną kursu, planujemy we współpracy z Działem Spraw Naukowych wprowadzić podobne zajęcia z angielskiego jako przedmiot do wyboru w ramach zajęć "soft-skills".

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej takich właśnie zajęć


Dzień doktoranta PG, czyli warsztaty i szkolenia dla doktorantów!

Dzień doktoranta PG odbędzie się 10 grudnia 2016 w Centrum Nanotechnologii A

W programie:

 • Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców” 
 • Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko” 
 • Warsztat "Preludium  12: Grantopisanie"  
 • Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów

Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde). Zapisy są prowadzone za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Harmonogram Dnia Doktoranta:

9:00 Rozpoczęcie szkoleń

12:00 Przerwa

12:30 Prezentacja 

13:00 Rozpoczęcie warsztatu; dalszy ciag szkoleń

16:00 Zakończenie

 Szczegóły dot. szkoleń i warsztatów:

Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców (6 godzin)
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności sprawnej realizacji wystąpień
publicznych, prezentacji, odczytów itp.

Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko (6 godzin)
Przeniesienie z biznesu na uczelnię zwinnych praktyk projektowych w zakresie
efektywnego prowadzenia spotkań, komunikacji, projektów; zajęcia warsztatowe mające
na celu nabycie umiejętności stosowania w/w praktyk w projektach (także badawczych),
w tym technik wizualizacji w komunikowaniu zespołowi postępów pracy i reagowania na
zmiany.

"Preludium  12: Grantopisanie" 
Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 12. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10. 


Testy psychologiczne i doradztwo zawodowe dla doktorantów

Biuro Karier PG serdecznie zaprasza doktorantów do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych na podstawie przeprowadzonego testu*, który:
 • dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania danej osoby w miejscu pracy (pokazuje osobowość w kontekście pracy zawodowej),
 • umożliwia również wyodrębnienie optymalnych dla osoby rodzajów pracy, pozwala wyznaczyć środowisko pracy sprzyjające rozwojowi posiadanego potencjału lub wskazać te, które rozwój ten mogą hamować.

Test może być pomocny w trakcie: tworzenia ścieżki kariery, ocenie potencjału zawodowego (np. w zakresie kompetencji menadżerskich), podejmowaniu decyzji dotyczących pracy.

Uzyskane informacje mogą sprzyjać samopoznaniu oraz rozwojowi osobistemu.

Po wypełnieniu testu on-line (wynik widoczny w krótkim czasie po jego zakończeniu), odbędzie się indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Karier, podczas którego przedstawiony zostanie pełniejszy opis wyników, obszarów rozwoju i predyspozycji. Spotkania indywidualne poprowadzi Agnieszka Klawikowska, psycholog, doradca zawodowy Biura Karier PG.

W celu uzyskania dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.klawikowska@pg.gda.pl lub telefoniczny  (58) 348 69 84.

* Testy zostały zakupione w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Advanced PhD), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), realizowanego na PG w terminie 1.07.2013 - 31.12.2015.


Szkolenie z prawa autorskiego w działalności dydaktycznej i naukowej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tajników prawa autorskiego przydatnych w pracy naukowo dydaktycznej.

Szkolenie jest bezpłatne, należy się tylko zarejestrować!

Rejestracja: do 18.03.2015 (środa), godz. 15:00 przez formularz
Termin szkolenia: 23.03.2015 (poniedziałek), godz. 14:00-16:30
Miejsce: Gmach Główny PG, sala 414

Grupa docelowa: doktoranci i pracownicy PG
Liczba miejsc: 20 osób
Prowadzący: Agnieszka Barszczewska, Małgorzata Kluczyk (Koordynator Zespołu Rzeczników Patentowych PG)

Szczegóły dotyczące tematyki szkolenia znajdują się na stronie DoctorAnts


Planowanie strategiczne w rozwoju innowacji

PROGRAM KSZTAŁCENIA – PLANOWANIE STRATEGICZNE W ROZWOJU INNOWACJI w dniach 14-15 maja. Program jest specjalnie przygotowany, osobno dla Nauki i Biznesu.

http://www.innobaltica.eu/pl/aktualnosci/program-ksztalcenia-planowanie-strategiczne-w-rozwoju-innowacji

Liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.marzec@innobaltica.eu do dnia 13 maja 2015 ze wskazaniem dnia odbycia szkolenia