Akademia Inspiracji "GIRLS GO START-UP!"

RUSZYŁ NABÓR DO DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWEGO „GIRLS GO START-UP! ACADEMY”

 

12- miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to znajdziesz w programie mentoringowym „Girls go start-up! Academy"

Do udziału w Akademii zapraszamy  maturzystki, studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych, medycznych oraz pokrewnych. Ale nie tylko! Najważniejsze jest, aby składając aplikację mieć zarys pomysłu na własny start-up technologiczny/naukowy. Najbardziej interesuje nas tematyka: IT, BIO, Nano, Energy, Creative industries, a także projekty interdyscyplinarne.

W programie zyskasz 12-miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek (lista mentorek) – kobiet działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych, ekspertek z dziedziny start-upów oraz wartościowy cykl szkoleń z udziałem amerykańskich trenerów z najlepszych ośrodków naukowych.

Program mentoringowo-szkoleniowy rozpocznie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. warsztatami na temat leadership development itense, prowadzonymi przez mentorki Scherer Leadership Center oraz warsztatami realizowanymi dzięki metodologii design thinking. Sesja networkingowa pozwoli Ci na lepsze poznanie samej siebie i budowaniu swojej sieci współpracy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Google w Warszawie.

W pierwszej połowie 2018 r.  będziesz także zaproszona do wzięcia udziału w cyklu interaktywnych szkoleń z zakresu m.in.: budowania marki przedsięwzięcia i marki osobistej, modeli biznesowych, networkingu, skutecznej komunikacji i finansowania start-upów oraz elevator pitch. W czerwcu 2018 r. odbędą się warsztaty poświęcone wsparciu umiejętności miękkich i próbna sesja pitchingowa. Najlepsze projekty (pary mentoringowe), wyłonione w drodze konkursu Shesnnovation, zostaną zaprezentowane podczas prestiżowego międzynarodowego wydarzenia Lean in Stem Conference w listopadzie 2018 r. 

W poprzedniej edycji programu powstalo 18 start-upów STEM

Już dziś zaaplikuj do programu, nie czekaj!

Develop your inner unicorn!

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada br.

 

„Make the world your own business” 


Zajęcia z j. angielskiego

W odpowiedzi na liczne zapytania, informujemy że kurs języka angielskiego odbędzie się :) Niestety ciągle czekamy na Centrum Języków Obcych, o postępach będziemy informować na bieżąco.

Grantopisanie - Preludium 13

Zbliża się deadline na składanie wniosków w konkursie Preludium 13. W związku z tym zapraszamy na drugą edycję warsztatów z pisania wniosków. Mile widziani zarówno całkiem początkujący jak i osoby, które już mają pewne doświadczenia w walce o granty ;)

Warsztaty odbędą się we wtorek 30 maja (od 14:00 do 16:00) w siedzibie SDPG, czyli pokoju 407/408 WOiO.


Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 13. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10. 


Podsumowanie kursu z języka angielskiego dla doktorantów

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbył się kurs języka angielskiego dla doktorantów. Po jego zakończeniu przeprowadzona została ankieta na temat kursu, której wyniki prezentujemy poniżej. W związku z bardzo pozytywną oceną kursu, planujemy we współpracy z Działem Spraw Naukowych wprowadzić podobne zajęcia z angielskiego jako przedmiot do wyboru w ramach zajęć "soft-skills".

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej takich właśnie zajęć


Dzień doktoranta PG, czyli warsztaty i szkolenia dla doktorantów!

Dzień doktoranta PG odbędzie się 10 grudnia 2016 w Centrum Nanotechnologii A

W programie:

  • Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców” 
  • Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko” 
  • Warsztat "Preludium  12: Grantopisanie"  
  • Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów

Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde). Zapisy są prowadzone za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Harmonogram Dnia Doktoranta:

9:00 Rozpoczęcie szkoleń

12:00 Przerwa

12:30 Prezentacja 

13:00 Rozpoczęcie warsztatu; dalszy ciag szkoleń

16:00 Zakończenie

 Szczegóły dot. szkoleń i warsztatów:

Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców (6 godzin)
Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności sprawnej realizacji wystąpień
publicznych, prezentacji, odczytów itp.

Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko (6 godzin)
Przeniesienie z biznesu na uczelnię zwinnych praktyk projektowych w zakresie
efektywnego prowadzenia spotkań, komunikacji, projektów; zajęcia warsztatowe mające
na celu nabycie umiejętności stosowania w/w praktyk w projektach (także badawczych),
w tym technik wizualizacji w komunikowaniu zespołowi postępów pracy i reagowania na
zmiany.

"Preludium  12: Grantopisanie" 
Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 12. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10. 


Testy psychologiczne i doradztwo zawodowe dla doktorantów

Biuro Karier PG serdecznie zaprasza doktorantów do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych na podstawie przeprowadzonego testu*, który:
  • dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania danej osoby w miejscu pracy (pokazuje osobowość w kontekście pracy zawodowej),
  • umożliwia również wyodrębnienie optymalnych dla osoby rodzajów pracy, pozwala wyznaczyć środowisko pracy sprzyjające rozwojowi posiadanego potencjału lub wskazać te, które rozwój ten mogą hamować.

Test może być pomocny w trakcie: tworzenia ścieżki kariery, ocenie potencjału zawodowego (np. w zakresie kompetencji menadżerskich), podejmowaniu decyzji dotyczących pracy.

Uzyskane informacje mogą sprzyjać samopoznaniu oraz rozwojowi osobistemu.

Po wypełnieniu testu on-line (wynik widoczny w krótkim czasie po jego zakończeniu), odbędzie się indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Karier, podczas którego przedstawiony zostanie pełniejszy opis wyników, obszarów rozwoju i predyspozycji. Spotkania indywidualne poprowadzi Agnieszka Klawikowska, psycholog, doradca zawodowy Biura Karier PG.

W celu uzyskania dostępu do testu oraz umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.klawikowska@pg.gda.pl lub telefoniczny  (58) 348 69 84.

* Testy zostały zakupione w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Advanced PhD), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), realizowanego na PG w terminie 1.07.2013 - 31.12.2015.


Szkolenie z prawa autorskiego w działalności dydaktycznej i naukowej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tajników prawa autorskiego przydatnych w pracy naukowo dydaktycznej.

Szkolenie jest bezpłatne, należy się tylko zarejestrować!

Rejestracja: do 18.03.2015 (środa), godz. 15:00 przez formularz
Termin szkolenia: 23.03.2015 (poniedziałek), godz. 14:00-16:30
Miejsce: Gmach Główny PG, sala 414

Grupa docelowa: doktoranci i pracownicy PG
Liczba miejsc: 20 osób
Prowadzący: Agnieszka Barszczewska, Małgorzata Kluczyk (Koordynator Zespołu Rzeczników Patentowych PG)

Szczegóły dotyczące tematyki szkolenia znajdują się na stronie DoctorAnts


Planowanie strategiczne w rozwoju innowacji

PROGRAM KSZTAŁCENIA – PLANOWANIE STRATEGICZNE W ROZWOJU INNOWACJI w dniach 14-15 maja. Program jest specjalnie przygotowany, osobno dla Nauki i Biznesu.

http://www.innobaltica.eu/pl/aktualnosci/program-ksztalcenia-planowanie-strategiczne-w-rozwoju-innowacji

Liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.marzec@innobaltica.eu do dnia 13 maja 2015 ze wskazaniem dnia odbycia szkolenia