Treść z SDPG sprawy naukowe.

Dofinansowania do konferencji 1. edycja 2020

Do 24 lutego można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.

Zmieniła sie maksymalna kwota dofinansowania i zasady rozliczania dofinasowań. Szczegóły w Regulaminie.

Until February 24, you can apply for the next edition of funding for the conference. YApplications should be delivered via the form available here.

Maximum founding amount and accounting rules has changed. More details can be found in the Regulations (EN version soon).

 


Rzecznik prasowy zaprasza do współpracy

Rzecznik prasowy PG zaprasza doktorantów (a także pozostałych naukowców) do współpracy. Ciekawe badania prowadzone na Politechnice mogą zostać zaprezentowane w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Świetna okazja do promocji swoich badań i całej naszej Uczelni. Poniżej informacja od Rzecznika.

 

Szanowni Państwo,

Ekspozycja dokonań naukowych w mediach to nie tylko splendor dla uczelni, ale też dla samych naukowców. Chciałbym przyczynić się do ukazania efektów Państwa pracy w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz poprzez kanały dystrybucji Politechniki Gdańskiej i media społecznościowe.

Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość nawiązania bliższej współpracy. Szukam kontaktu do osób reprezentujących społeczność doktorantów PG, które:

 • [GŁÓWNIE] pracują na co dzień przy interesujących projektach i/lub prowadzą ciekawe badania naukowe, mające „medialny potencjał”
 • [DODATKOWO] reprezentują wysoki poziom wiedzy w swojej dziedzinie naukowej i dysponują przy tym łatwością artykułowania jej w języku popularnonaukowym (do wypowiedzi eksperckich w mediach)

Pod koniec ub. r. odbyłem szereg spotkań z redakcjami lokalnych i ogólnopolskich mediów, celem zbadania ich potrzeb i określeniu możliwości ekspozycji dokonań naukowców PG w przestrzeni medialnej. Redakcje te bez wyjątku (m.in. Trojmiasto.pl, Rzeczpospolita, Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, TVP, TVN24, etc.) są mocno zainteresowane przygotowywaniem materiałów na tematy naukowe. Potrzebna jest jednak do tego chęć i wola z Państwa strony, na którą mocno liczę.

Ze swojej strony mogę zaoferować wieloaspektową pomoc w przygotowaniu takiego materiału, począwszy od indywidualnego omówienia jego potencjalnej treści, przez spotkanie z przedstawicielem danej redakcji, po pomoc przy autoryzacji i zbudowaniu z dziennikarzem ostatecznego kształtu publikacji. Wystarczy tylko do mnie zadzwonić, lub napisać maila (dane kontaktowe znajdziecie Państwo na końcu wiadomości).

Będę zobowiązany, jeśli wyrażą Państwo chęć współpracy. Jestem otwarty na wszelkie propozycje w tym zakresie – mogą one dotyczyć zarówno już opracowanych projektów, ale także takich, które są dopiero wdrażane i mają duży potencjał społeczny i/lub gospodarczy. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady tego rodzaju publikacji.

Mogą to być również „ciekawostki”, nawet w takim zakresie ;-)

Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Moje dane kontaktowe:

Maciej Dzwonnik
Rzecznik Prasowy Politechniki Gdańskiej
tel. (58) 347 14 67
kom. 509 470 073
maciej.dzwonnik@pg.edu.pl


Wyniki 3 edycji dofinansowań

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wszystkie wnioski zostaly zaakceptowane. Lista w załączniku.

Załączone pliki


Język niemiecki dla doktorantów

Kontynuujemy kurs niemieckiego, który odbył się w poprzednim semestrze. Zapraszamy także nowych uczestników, którzy przed zapisaniem się powinni wykonać test poziomujący dostępny na platformie eNauczanie.

W semestrze planowanych jest 30 godzin zajęć, prowadzonych w Centrum Języków Obcych.

Tak jak w poprzednim semestrze uczestnicy pokrywają część kosztów - 90 PLN.

Chętnych zapraszamy do zapisywania się przez formularz,  który będzie aktywny do wtorku 8 paździrnika, do końca dnia. W formularzu należy podać wynik testu poziomującego.


III edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 6 października można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej. Konferencje powinny odbyć się w 2019 roku.

Środki będą pochodzić z dofinansowań, które zostały przyznane i niewykorzystane przez doktorantów, dlatego ilość dofinansowań może być ograniczona.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 06.10.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference. The conference should take place in 2019.

Founds will be taken from cofoundings granted earlier and not spent, therefore the amount of cofoundings may be limited.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 06.10.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

 


Stypendia na rok 2019/2020

Na stronie Działu Spraw Naukowych pojawiły się harmonogramy i informacje dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych.

Ponieważ lista czasopism 2019 została opublikowana dopiero w lipcu, czasopisma będą punktowane zgodnie ze "starą" listą. Ta sama zasada będzie dotyczyła stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.

 Od najbliższego roku akademickiego stypendiami z Funduszu stypendialnego (rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych i zapomogi) nie będzie się zajmować komisja samorządu doktorantów. Sprawy te będzie prowadzić Komisja stypendialna. Regulamin na rok 2019/2020 jeszcze nie został opublikowany.

Informacje te dotyczą tylko doktorantów na studiach doktoranckich.

Jean Monnet Symposium

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w latach 2016 - 2019 jest gospodarzem Jean Monnet Chair. Do tej pory w ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone były zajęcia dla studentów w tematyce Unii Europejskiej, organizowano otwarte wykłady i praktyczne warsztaty.

W tym roku głównym wydarzeniem będzie Jean Monnet Sympozjum, które odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2019 r.

 Sympozjum składać się będzie z seminarium oraz warsztatów poświęconych tematowi konwergencji realnej i nominalnej w Unii Europejskiej.

Omawiane będę różne aspekty konwergencji, jednakże szczególny nacisk zostanie położony na analizę konwergencji gospodarczej między Polską a Europą Zachodnią i jej implikacjami dla całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.


Lista rankinowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji.

The rank list of the 2nd edition of the co-founding programme is atteched below.

Załączone pliki


Konferencja GUT Day for AI

Szanowni Państwo,

w imieniu politechnicznego klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji - AI Bay ( http://aibay.ai/) zapraszamy serdecznie na konferencję GUT Day for AI, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 14 maja 2019 r. Konferencja ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji.

W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych badań na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo–badawczo–przemysłowej.
Na konferencji GUT Day for AI swoje referaty wygłoszą naukowcy reprezentujący wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej, prezentując swoje projekty i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie http://aibay.ai/gut-day-for-ai/

Szczegółowy program konferencji:
 
08:30 – 09:00 Rejestracja
09:00 – 09:10 Rozpoczęcie, Powitanie i Wprowadzenie
09:10 – 09:30 dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energetyce”
09:30 – 09:50 prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu i śledzeniu obiektów morskich i w hydrografii”
09:50 – 10:10 dr inż. Michał Grochowski – Wydział Elektrotechniki i Automatyki „Jak rozsądnie korzystać z systemów inteligentnych?”
10:10 – 10:40 Przerwa kawowa nr 1
10:40 – 11:00 prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. zw. PG – Wydział Zarządzania i Ekonomii „Inteligentna inżynieria wiedzy z decyzyjnym DNA”
11:00 – 11:20 mgr inż. Miłosz Wieczór – Wydział Chemiczny „O inteligencji chemików: jak zdigitalizować chemiczną intuicję?”
11:20 – 11:40 dr inż. arch. Jan Cudzik & mgr inż. arch. Kacper Radziszewski – Wydział Architektury „Sztuczna inteligencja w architekturze”
11:40 – 12:00 mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii „Działalność CTWT w obszarach S2B – science to business i B2S – business to science”
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa nr 2
12:30 – 12:50 dr inż. Patryk Jasik & inż. Adrian Kastrau – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej „Oznaczanie ludzkich stanów emocjonalnych na podstawie sygnałów EEG – model klasyfikacyjny”
12:50 – 13:10 dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG – Wydział Mechaniczny „Roje i neurony w modelowaniu układów mechanicznych”
13:10 – 13:30 dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki „Sztuczna inteligencja w analizie danych multimedialnych”
13:30 – 14:00 Dyskusja, Wnioski i Zakończenie

 

Stanowiska pokazowo-wystawiennicze:
Dział Projektów – możliwości finansowania badań związanych ze sztuczną inteligencją m.in. w programie Horyzont2020.
Most Wiedzy i Most Danych – multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy oraz repozytorium otwartych danych badawczych.
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii + e-Pionier - działalność i możliwość współpracy z CTWT na liniach S2B i B2S (science - to- business & business - to - science) oraz finansowanie rozwiązań problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa.
Koło Naukowe "GRADIENT" (WETI) oraz K oło Naukowe Informatyki Statystycznej (WFTiMS) – prezentacja projektów studenckich w dziedzinie sztucznej inteligencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie

https://bilety.pg.edu.pl/event/gut-day-for-ai/

Zapraszamy serdecznie

Wstępna lista rankingowa drugiej edycji dofinansowań

Publikujemy wstepną listę rankingową drugiej edycji dofinansowań do konferencji. Odwołania można wysyłać na sdpg@pg.edu.pl do 8. maja.

A preliminary ranking list of the second edition of conference funding is attached below. You can send appeals to sdpg@pg.edu.pl until May 8.

Załączone pliki


Druga edycja dofinansowań do konferencji

English version below.

Do 19 kwietnia można wysyłac zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofionansowań do konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 PLN dla konferencji krajowej i 1500 dla międzynarodowej.

W tej edycji dofinansowujemy konferencje odbywające sie w okresie maj - wrzesień 2019.

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny do 23:59 19.04.2019).

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Wydział i rok studiów
 • Informacje o konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania ze źródeł zewnetrznych
 • Zaproszenie na konferencję
 • Potwierdzenie przyjęcia wystapienia/streszczenia

 

Until April 19, you can send applications in the next edition of the conference funding program. Co-financing may be allocated to the conference fee. The maximum amount is PLN 500 for a national conference and PLN 1500 for an international conference.

Conferences taking place from May to September are financed in this edition.

Applications should be sent with this form (the form will be active till 23:59 19.04.2019).

Required information:

 • Student number
 • Name and surname
 • Faculty
 • Type, place, dates and website of the conference
 • Conference fee

Aditionally:

 • Confirmation of no additional foiunding
 • Invitation to the conference
 • Confirmation of acceptance for the conference

Załączone pliki


Wyniki 1 edycji dofinansowań

Publikujemy listę dofinasowń do konferencji. Dofinansowanie zostało przyznane wszystkim wnioskom spełniającym wymagania. Odwołania można składać do 27 lutego.

Załączone pliki


Spotkanie Zatoki Sztucznej Inteligencji

W imieniu klubu AI Bay - Zatoki Sztucznej Inteligencji - zapraszamy ponownie wszystkich zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na nasze drugie spotkanie cykliczne, które odbędzie się w czwartek 28.02. w godzinach 18:00-20:00 w Audytorium 2 nowego budynku ETI.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prelekcje:

 • 18:00 - Jarosław Skokowski (Biobank GUMed): "Polska sieć biobanków i sztuczna inteligencja"
 • 18:45 - Karol Wacław Dziedziul (WFTiMS PG): "O twierdzeniu Benjamini-Hochberga, czyli dlaczego dochodzi do fałszywych odkryć"
 • 19:30 - Alicja Kwaśniewska (Intel AI Lab, AI Product Group, San Diego, USA oraz WETI PG): "Superrozdzielczość, czyli jak zwiększyć jakość obrazu"

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez link w aplikacji Evenea: https://aibay-c2.evenea.pl/

 


Kurs języka niemieckiego

Samorząd doktorantów planuje zorganizować w semestrze letnim kurs języka niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone przez Centrum Języków Obcych w wymiarze 30 godzin w semestrze.

Chcemy, aby kurs był bezpłatny. Jednak jeżeli ilość chętnych będzie duża i nie zdobędziemy dodatkowego finansowania, część kosztów może byc pokryta z opłat uczestników - przewidujemy ok. 100 PLN.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do 27 stycznia, wysyłając e-mail na adres sdpg@pg.edu.pl. W wiadomości prosimy podać:

 • imię, nazwisko, nr albumu
 • wydział
 • znajomość języka niemieckeigo

Wyniki IV edycji dofinansowań

Przedstawiamy wyniki 4 edycji dofinansowań do wyjazdów na konferencje. Wszyscy chętni otrzymali difinansowanie.

Załączone pliki


Trwa czwarta edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

Od 19 listopada do 3 grudnia potrwa czwarta edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Jest to ostatnia edycja w tym roku kalendarzowym.

 

Uwaga. Ze względu na zmiany sposobu finansowania wyjazdów doktorantów oraz zmiany sposobu rozliczania finansów Uczelni, wyjazdy powinny odbyć się i zostać rozliczone do końca grudnia.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:00 19.11.2018 do 23:59 3.12.2018).

 

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Studium doktoranckie oraz rok studiów
 • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 
 • Zaproszenie na konferencję

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Finalna lista rankingowa konferencje III ed. 2018

Pobierz

Wstępna lista rankingowa III edycji dofinansowań do konferencji

Publikujemy wstępną listę rankingową III edycji dofinansowań do konferencji. Wszelkie uzupełnienia (przy wnioskach, gdzie przyznana kwota wynosi 0 zł) można w ciągu tygodnia dosłać na adres sdpg@pg.edu.pl

Załączone pliki


Trwa trzecia edycja programu dofinansowań wyjazdów na konferencje naukowe!

Od 6 do 20 września potrwa trzecia edycja programu dofinansowań konferencji. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie to 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Jest to ostatnia edycja w tym roku kalendarzowym.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się drogą elektroniczną za pomocą tego formularza (formularz będzie aktywny od 00:00 6.09.2018 do 23:59 20.09.2018).

 

Wymagane informacje:

 • Numer indeksu
 • Imię i nazwisko
 • Studium doktoranckie oraz rok studiów
 • Typ, miejsce, termin i strona www konferencji
 • Wysokość opłaty konferencyjnej
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu/abstraktu

Opcjonalnie:

 • Potwierdzenie braku finansowania z źródeł zewnętrznych 
 • Zaproszenie na konferencję

 

Przepraszamy za opóźnienie w ogłoszeniu edycji względem harmonogramu, termin składania podań został odpowiednio wydłużony.

Załączone pliki

 • Regulamin

 • Regulamin przyznawania dofinansowania do wyjazdów na konferencje naukowe ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Trwa nabór do projektu „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanego dalej „ALE!KRD”, współfinansowanego przez KRD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku”. 
Grupie 25 osób, ➡️ dyspozycyjnych w dniach 3-9 września ⬅️oferują: 
 nieodpłatny udział w unikalnym programie 40 h szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz rozwój kompetencji miękkich w szczególności w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji, 
☑️ zakwaterowanie i wyżywienie podczas ALE!KRD;
 możliwość uzyskania dwóch certyfikatów po odbyciu szkoleń i spełnieniu warunków wymaganych do ich otrzymania;
☑️ nawiązanie kontaktów z innymi aktywnymi doktorantami z wielu polskich ośrodków akademickich uczestniczących w ALE!KRD.
🗓️ Zgłoszenia do 6 sierpnia! 

Szczegóły tutaj.


Zachęcamy do udziału!