Dyżury Komisji ds. socjalnych

Dyżury odbywają się w pokoju 407/408 w budynku OiO.
Office Hours of the Commission for Social Affairs (room 407/408 building nr 30)

 

Prosimy wszystkich o odbiór decyzji (osobiście lub przez upoważnienie).

DYŻUR:

14.12.2017  13.30-14.30

18.12.2017 15.15-16.15

19.12.2017  16.15-17.15

20.12.2017  15.45-16.45

Wzory wniosków na rok akademicki 2017/2018

Od roku akademickiego 2017/2018 wnioski (z wyjątkiem wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów)  należy generować za pośrednictwem portalu mojapg.

Wzory załączników do wniosków generowanych na mojapg

oświadczenie o dochodach - druk do wypełnienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny

wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny

oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na (nie) przyznane prawo do stypendium socjalnego

Terminarz składania wniosków:

stypendium socjalne: 9-20 października 2017

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
oraz stypendium rektora dla najlepszych doktorantów: 16 - 20 października 2017

Regulamin:

Regulamin na rok 2017/2018 znajduje się tu.

Składanie kopii dokumentów:

Istnieje możliwość składania kopii dokumentów, jednak muszą być one potwierdzone z oryginałem. Potwierdzić zgodność z oryginałem można w trakcie składania wniosku, przedstawiając oryginał i kopię dokumentu.