Oświadczenia Rektora PG za rok 2017

 

Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za rok 2017

 

Lp.

Nazwa jednostki/ zajmowane stanowisko

Oświadczenie  za rok 2017

Materiały do samooceny

Analiza ryzyka

Inne materiały (m.in. rejestry ryzyka dyr. admin.)
1 Prorektor ds. nauki Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
2 Prorektor ds. organizacji Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
3 Wydział Architektury Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
4 Wydział Chemiczny Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl

 

5

 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

Wyświetl

 

Wyświetl

 

Wyświetl 

Wyświetl

Wyświetl

Wyświetl

6 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
7 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
8 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
9 Wydział Mechaniczny Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
10 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wyświetl Wyświetl Wyświetl Wyświetl
11 Wydział Zarządzania i Ekonomii Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
12 Biblioteka Główna Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
13 Centrum Języków Obcych Wyświetl Wyświetl    
14 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Wyświetl Wyświetl Wyświetl  
15 Centrum Sportu Akademickiego Wyświetl Wyświetl Wyświetl