Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych

Nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz.1240) wprowadziła zmiany w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Obejmują one m.in. listę kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego, definicję audytu wewnętrznego i listę jednostek, w których prowadzony jest audyt wewnętrzny. W załączeniu zamieszczono wyciąg z ustawy o finansach publicznych dotyczący audytu wewnętrznego.

 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241)

Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący audytu wewnętrznego

Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów

Standardy audytu wewnętrznego wraz z kodeksem etyki Standardy audytu wewnętrznego wraz z kodeksem etyki