Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która wprowadziła m.in. nowe pojęcie "kontroli zarządczej" oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241)

Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący kontroli zarządczej

Samoocena kontroli zarządczej Samoocena kontroli zarządczej

Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 

Więcej materiałów metodycznych i opracowań dotyczących kontroli zarządczej można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.

Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Z dniem 11 lutego 2012 r. zmienia się ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, a w niej rozszerzeniu ulega katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, który zawarto w rozdziale I tejże ustawy. Poniżej zamieszczono ujednolicony tekst rozdziału I z oznaczonymi w nim zmianami w następujący sposób:

  • zmienione brzmienie postanowień - czerwonym kolorem
  • nowe brzmienie postanowień - niebieskim kolorem
  • uchylona treść postanowień - zielonym kolorem

Wyciąg z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych